TAILIEUCHUNG - Giáo trình marketing phần 11

Tham khảo tài liệu 'giáo trình marketing phần 11', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MARKETING NÔNG NGHIỆP 301 Hiện tượng giảm khối lượng tiêu thụ khi mức chi phí quá cao có nhiều nguyên nhân. - Thứ nhất Do giới hạn trên của nhu cầu tiềm năng. Càng tiếp cận giới hạn càng có nhiều khách hàng khó tính hơn và vì vậy các chi phí để khai thác nhu cầu sẽ tốn kém hơn. - Thứ hai Khi doanh nghiệp đẩy mạnh nỗ lực Marketing thì các đối thủ cạnh tranh khác ắt cũng sẽ làm như vậy. Vì vậy mỗi doanh nghiệp đều vấp phải sự cản trở tiêu thụ ngày càng tăng. - Thứ ba Do tâm lý người tiêu thụ họ hoài nghi khi các doanh nghiệp có các chi phí Marketing quá lớn và sẽ chần chừ trong việc mua hàng. Để xác định mức chi phí Marketing tối ưu chúng ta phải sử dụng mối quan hệ giữa hàm phản ứng tiêu thụ hàm tổng lợi nhuận và hàm lãi ròng. HÌNH . Mối liên hệ giữa khối lượng tiêu thụ mức chi phí cho Marketing và lợi nhuận Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Giáo trình Marketing Nông MARKETING NÔNG NGHIỆP 302 Để xác định mức chi phí Marketing tối ưu người ta phải loại khỏi hàm phản ứng tiêu thụ tất cả những chi phí không phải cho Marketing và kết quả là thu được hàm tổng lợi nhuận. Sau đó biểu diễn đường chi phí Marketing dưới dạng một đường thẳng xuất phát giữa chi phí Marketing và doanh thu bán hàng. Sau đó phải xác định chi phí Marketing. Ớ hàm lãi ròng cho thấy lãi ròng dương khi mức chi phí Marketing nằm ở khoảng M thấp và M cao. Đó chính là mức chi phí Marketing hợp lý. Hàm lãi ròng cực đại tại điểm M. Do vậy mức chi phí Marketing tối ưu là tại điểm M. m. Tổ CHỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP 1. Đánh giá công tác nghiên cứu thị trường Kết quả của công tác nghiên cứu thị trường phải trả lời được các câu hỏi thiết yếu - Doanh nghiệp và sản phẩm của doanh nghiệp đang ở hình thái thị trường nào . - Thị trường mục tiêu và nhóm khách hàng mục tiêu . - Mức độ cạnh tranh và thị phần . - Thị trường tương lai và triển vọng . 2. Đánh giá việc hoạch định chiến lược Marketing - MIX Kết quả của hoạch định chiến lược Marketing - MIX phải trả lời .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.