TAILIEUCHUNG - Báo cáo tốt nghiệp: “Tăng cường huy động vốn tại NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Thăng Long”

Trong xu thế hội nhập phát triển và cạnh tranh toàn cầu hiện nay, đi đôi với sự phát triển cũng đồng nghĩa với việc loại bỏ những cá thể yếu, không có khả năng cạnh tranh đứng vững trên thị trường. Vậy để trở thành một cá thể mạnh, có khả năng phát triển bền vững trên thị trường đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn cố gắng nỗ lực xây dựng một doanh nghiệp với quy mô và trình độ quản lý tốt đạt hiệu quả kinh doanh. Ngân hàng cũng là một nghành không nằm ngoài quy luật. | Báo cáo tôt nghiệp Tăng cường huy động vôn tại NHTMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Nam Thăng Long MỤC LỤC LỜI MỞ . Tổng quan về . Khái quát về . Khái niệm về . Các chức năng của của ngân . Các hoạt động chủ yếu của . Nguồn vốn của . Vốn chủ sở hữu .17 . Nguồn vốn huy . Nguồn đi . Các hình thức huy động . Huy động vốn thông qua tiền gửi thanh . Huy động vốn thông qua tiền gửi có kì . Huy động thông qua tiền gửi tiết . Sự cần thiết của việc huy động . Tăng cường huy động vốn tại . Quan niệm về tăng cường huy động . Các chỉ tiêu phản ánh tăng cường huy động . Quy mô cơ cấu nguồn huy động và tốc độ tăng . Nguồn vốn có chi phí hợp . Cơ cấu nguồn vốn phù hợp với cơ cấu sử dụng . Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác huy động . Những nhân tố khách . Tình hình kinh tế - xã . Môi trường pháp lý và các chính sách kinh tế vĩ . Những nhân tố chủ . Chính sách lãi . Các hình thức huy động vốn do ngân hàng cung . Công nghệ ngân . Marketing ngân . Công tác tổ chức và trình độ nhân . Mạng lưới chi Chương 2 Thực trạng huy động vốn tại NHTMCPCTVN-CN Nam Thăng Long. . . 34 . Tổng quan về NHTMCPCTVN - CN Nam Thăng . Chức năng và nhiệm vụ của chi . Sơ lược về tình hình hoạt động kinh doanh của ngân . Các hoạt động dịch vụ .37 . Các hoạt động kinh doanh cơ bản của NHTMCPCTVN- CNNam Thăng . Nhận xét . Thực trạng hoạt động huy động vốn tại NHTMCPCTVN - CN Nam Thăng . Các hình thức huy động vốn của NHTMCPCTVN - CN Nam Thăng Long .41 . L Huy động vốn thông qua tiền gửi thanh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.