TAILIEUCHUNG - ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC MÔN TOÁN 2011 - ĐỀ SỐ 3

Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi cấp tốc môn toán 2011 - đề số 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ 3 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm 2 x Câu I 2 0 điêm . Cho hàm sô y . x -1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm sô. 2. Tìm các giá trị của m để đường thẳng y mx - m 2 cắt đồ thị C tại hai điểm phân biệt A B và đoạn AB có độ dài nhỏ nhất. Câu II 2 0 điểm cos2 x. cos x-1 . 1. Giải phương trình --- ------ 2 1 sin x . sin x cos x 2. Giải phương trình ự - x2 x x 5 l3 - 2x - x2 x e R 3 x - 3 Câu III 1 0 điểm . Tính tích phân I - . ------dx. 0 x 1 x 3 Câu IV 1 0 điểm . Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng 1. Gọi M N là các điểm lần lượt di động trên các cạnh AB AC sao cho DMN ABC . Đặt AM x AN y. Tính thể tích tứ diện DAMN theo x và y. Chứng minh rằng x y 3xy. x3 y3 16 z3 x y z 3 Câu V 1 0 điểm . Cho x y z 0 thoả mãn x y z 0. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thứcP II. PHẦN RIÊNG 3 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc B . A. Theo chương trình Chuẩn Câu 2 0 điểm http 16 Biên soạn Trần Duy Thái 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có phương trình đường thẳng AB x - 2y 1 0 phương trình đường thẳng BD x - 7y 14 0 đường thẳng AC đi qua M 2 1 . Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật. 2. Trong không gian toạ độ Oxyz cho mặt phẳng P 2x - y - 5z 1 0 và hai đường thẳng x 1 y -1 z - 2 x - 2 y 2 z d1 d2 2 3 1 1 5 -2 Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với P đồng thời cắt hai đường thẳng d1 và d2. Câu 1 0 điểm . Tìm phần thực của số phức z 1 i n biết rằng n e N thỏa mãn phương trình log4 n - 3 log4 n 9 3 B. Theo chương trình Nâng cao Câu 2 0 điểm 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho tam giác ABC có điểm A 2 3 trọng tâm G 2 0 . Hai đỉnh B và C lần lượt nằm trên hai đường thẳng d1 x y 5 0 và d2 x 2y - 7 0. Viết phương trình đường tròn có tâm C và tiếp xúc với đường thẳng BG. 2. Trong không gian toạ độ cho đường thẳng d x 3 y 2 z I và mặt phẳng P x y z 2 0. Gọi M 21 -1 là giao điểm của d và P . Viết phương trình đường thẳng A nằm trong mặt phẳng P vuông góc với d đồng thời thoả mãn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.