TAILIEUCHUNG - BÀI 13. LỰC TỔNG HỌC VÀ PHÂN TÍCH LỰC

Hiểu được các khái niệm lực, hợp lực. - Biết cách xác định hợp lực của các lực đồng quy và phân tích 1 lực thành các lực thành phần có phương xác định. 2. Kỹ năng - Biết giải các bài tập về tổng hợp và phân tích lực. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Xem lại những kiến thức đã học về lực mà HS đã được học từ lớp 8. - Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm về quy tắc hình bình hành. | BÀI 13. LỰC TỔNG HỌC VÀ PHÂN TÍCH Lực I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức. - Hiểu được các khái niệm lực hợp lực. - Biết cách xác định hợp lực của các lực đồng quy và phân tích 1 lực thành các lực thành phần có phương xác định. 2. Kỹ năng - Biết giải các bài tập về tổng hợp và phân tích lực. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Xem lại những kiến thức đã học về lực mà HS đã được học từ lớp 8. - Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm về quy tắc hình bình hành. 2. Học sinh Xem lại khái niệm về lực đã học ở lớp 6 biểu diễn lực bằng 1 đoạn thẳng có hướng học ở lớp 8 Một số câu hỏi trắc nghiệm cho phần củng cố. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1. ổn định lớp. Kiểm tra sỹ số và Giới thiệu vị trí của bài học 1 phút 2 .Kiểm tra bài cũ 5 phút . a. Phát biểu khái niệm về lực b. Xác định lực mà dây treo tác dụng lện quả rọi 3. Hoạt động dạy học. Hoạt động 1 Tổng hợp lực. 10phút HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH SỰ TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Xem SGK và đưa ra khái niệm về tổng hợp lực. - Trả lời câu hỏi. - Ghi nhận quy tắc N tổng hợp lực - Hoạt động nhóm kiểm nghiệm quy tắc tắc tổng hợp lực -Trình bày kết qủa thí nghiệm theo nhóm. - Yêu cầu HS xem SGK tìm hiểu khái niệm về tổng hợp lực. - Nhận xét câu trả lời. - Làm thí nghiệm minh hoạ về tổng hợp lực. - Tổ chức hoạt động nhóm. - Nhận xét kết quả hoạt động nhóm. Chuẩn hoá kiến thức Hoạt động 2 Phân tích lực 10 phút HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH SỰ TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Đọc SGK phần 3 trả lời câu hỏi - Phân tích lực là gì - Muốn phân tích được một lực thành các - Yêu cầu HS đọc SGK phân 3. - Nêu ĐK để có thể thực hiện được phép phân tích lực. lực thành phần thì phải có phương và chiều của các lực thành phần. - Lấy ví dụ thực tiễn về phân tích lực - Yêu cầu HS lấy ví dụ về phân tích lực. - Nhận xét câu trả lời. Hoạt động 3 Bài tập vận dụng 15 phút HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH SỰ TRỢ GIÚP CỦA GIÁO VIÊN - Hoạt động cá nhân giải bài tập trên. - Trình bày bài giải trên bảng. - Ghi tóm tắt các kiến thức của bài giảng - Xác định độ lớn của các lực thành phần - Yêu cầu HS giải bài tập sau. Một vật

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.