TAILIEUCHUNG - PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH Phần 4

Hình thành kĩ năng tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo các hoạt động giáo dục. Rèn luyện kĩ năng xây dựng chương trình, kế hoạch của người Phụ trách Đội. Biết cách phối hợp, lựa chọn các phương pháp hoạt động Đội. Tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ để làm tốt nhiệm vụ Phụ trách Đội. | Hình thành kĩ năng tổ chức hướng dẫn chỉ đạo các hoạt động giáo dục. Rèn luyện kĩ năng xây dựng chương trình kế hoạch của người Phụ trách Đội. Biết cách phối hợp lựa chọn các phương pháp hoạt động Đội. Tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ để làm tốt nhiệm vụ Phụ trách Đội. 3. Thái độ Tôn trọng nghiêm túc vui vẻ tích cực sẵn sàng giúp đỡ các em. Xây dựng và phát huy vai trò tự quản của Đội. II. THỜI GiAn khoảng 135 phút III. GIỚI THIỆU Phụ trách Đội trong trường Tiểu học gồm 1. Tổng Phụ trách Đội. 2. Phụ trách Chi đội. 3. Phụ trách Sao nhi đồng. IV. TÀI LIỆU VÀ THIẾT BỊ THỰC HIỆN - Bùi Sĩ Tụng Công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh NXBGD 2003. - Nguyễn Thế Tiến chủ biên Người phụ trách thiếu nhi cần biết NXB Thanh niên 2002. - Trần Như Tỉnh và Bùi Sĩ Tụng Phương pháp dạy học bộ môn công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh NXBGD 2000. V. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG Hoạt động 1 TÌM HIỂU VAI TRÒ NHIỆM VỤ NGƯỜI TỔNG PHỤ tRách Đội THONG TIN CHO HOẠT ĐỘNG 1 Tổng phụ trách Đội trong trường Tiểu học 1. Vị trí vai trò Trong trường Tiểu học Tổng Phụ trách Đội là nhà giáo dục là cán bộ quản lí và là cán bộ Đoàn TNCS trực tiếp làm công tác Đội TNTP. Là nhà giáo dục Tổng Phụ trách Đội tham gia giảng dạy một số giờ nhất định theo sự phân công của Hiệu trưởng. Về chất lượng giờ giảng Tổng phụ trách phải đảm bảo đạt loại khá trở lên mới thuận lợi cho công tác Đội của mình. Tổng Phụ trách Đội được coi như một cán bộ quản lí giáo dục trong trường Tiểu học chịu trách nhiệm trước nhà trường trước Đoàn thanh niên về công tác giáo dục và quản lí thiếu nhi học sinh của toàn trường. Về mặt tổ chức của Đoàn TNCS Tổng Phụ trách Đội là đại diện của Đoàn được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Đoàn các cấp về công tác thiếu nhi trong trường học. 2. Các mối quan hệ của Tổng Phụ trách Đội - Với Liên đội TNTP Hồ Chí Minh Lãnh đạo chính trị và sư phạm thông qua Ban chỉ huy Liên đội. - Với Phụ trách Chi đội Bồi dưỡng hướng dẫn chỉ đạo kiểm tra giúp đỡ tuyển chọn và phân công. - Với Ban chấp hành Đoàn

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.