TAILIEUCHUNG - ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC MÔN TOÁN 2011 - ĐỀ SỐ 2

Tham khảo tài liệu 'đề luyện thi cấp tốc môn toán 2011 - đề số 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | . . ĐỀ 2 I. PHẪN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I 2 điểm Cho hàm số y 2x3 - 3 2m 1 x2 6m m 1 x 1 có đồ thị Cm . 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi m 0. 2. Tìm m để hàm số đồng biến trên khoảng 2 x Câu II 2 điểm a Giải phương trình 2 cos 3x 2 cos 2 x 1 1 b Giải phương trình 3x 1 5 2x2 -1 5x2 3 x - 3 2 Câu III 1 điểm Tính tích phân 3ln2 1 0 dx 2 2 Câu IV 1 điểm Cho hình lăng trụ B C có đáy là tam giác đều cạnh a hình chiếu vuông góc của A lên măt phẳng ABC trùng với tâm O của tam giác ABC. Tính thể tích khối lăng trụ B C biết khoảng cách giữa AA và BC là 4 Câu V 1 điểm Cho x y z thoả mãn là các số thực x2 - xy y2 1 .Tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất của biểu thức 4 4 P x y 1 x x y2 1 II. PHẪN RIÊNG Thí sinh chỉ làm một trong hai phần Phần 1 hoặc phần 2 Dành cho thí sinh thi theo chương trình chuấn Câu VIa 2 điểm a Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 2. Biết A 1 0 B 0 2 và trung điểm I của AC nằm trên đường thẳng y x. Tìm toạ độ đỉnh C. b Trong không gian Oxyz cho các điểm A 1 0 0 B 0 2 0 C 0 0 -2 tìm tọa độ điểm O đối xứng với O qua ABC . Câu VIIa 1 điểm Giải phương trình z2 - z z 3 z 2 10 z e C. Dành cho thí sinh thi theo chương trình nâng cao Câu VIb 2 điểm a. Trong mp Oxy cho 4 điểm A 1 0 B -2 4 C -1 4 D 3 5 . Tìm toạ độ điểm M thuộc đường thẳng A 3x - y - 5 0 sao cho hai tam giác MAB MCD có diện tích bằng nhau không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng x - 4 y -1 z 5 x - 2 y 3 z d1 d 2 - 1 3 -1 - 2 2 1 3 1 Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả hai đường thẳng d1 và d2 Câu VIIb 1 điểm Giải bất phương trình x 3 log2 x - 2 9 log2 x - 2 http Biên soạn Trần Duy Thái 6 ĐÁP ÁN ĐÊ 2 Câu I a Đồ thị Học sinh tự làm 0 25 b y 2x3 - 3 2m 1 x2 6m m 1 x 1 y 6x2 - 6 2m 1 x 6m m 1 y có A 2m 1 2 - 4 m2 m 1 0 0 5 r x m y 0 1 ị_ x m 1 Hàm số đồng biến trên 2 x y 0 Vx 2 m 1 2 m 1 0 25 0 25 Câu II a Giải phương trình 2 cos 3x 2 cos 2 x 1 1 điểm PT 2cos3x 4cos2 x-1 1 2cos3x 3 -4sin2 x 1 0 25

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.