TAILIEUCHUNG - Bài 2-3 :VẬN TỐC –ĐƯỜNG ĐI TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU ( Tiết 1)

Hs nắm được các khái niệm về độ dời,quảng đường đi, vận tốc trung bình ,vận tốc tức thời, chuyển động thẳng đều, đồ thị của chuyển động thẳng đều,đồ thị vận tốc. năng : Phân biệt được vận tốc trung bình và vận tốc tức xác định đồ thị của chuyển động thẳng đều. c . Thái độ : đam mê tìm hiểu thực tế | Bài 2-3 VẬN TÔC -ĐƯỜNG ĐI TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU Tiết 1 1 .MỤC TIÊU a. Kiến thức Hs nắm được các khái niệm về độ dời quảng đường đi vận tốc trung bình vận tốc tức thời chuyển động thẳng đều đồ thị của chuyển động thẳng đều đồ thị vận tốc. b. Kỹ năng Phân biệt được vận tốc trung bình và vận tốc tức xác định đồ thị của chuyển động thẳng đều. c . Thái độ đam mê tìm hiểu thực tế II. PHƯƠNGTIỆN VÀ TÀI LIỆU - Giáo viên một só ví dụ chuyển động thẳng đều. - Học sinh . Ôn lại kiến thức đã học ở cấp 2 III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. ổn định lớp. Kiểm tra sỹ số trình bày vị trí của bài học. 1 phút 2 .Kiểm tra bài cũ 4 phút . a. Phát biểu đn chuyển động cơ là gì Có những loại chuyển động nào b. hệ quy chiếu là gì quỹ đạo là gì nhthế nào gọi là chất điểm 3 .Hoạt động dạy học . Hoạt động 1 Tìm hiểu về khái niệm độ dời 5 phút HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH GV. Các em hiểu thế nào là độ dời Hs. véc tơ độ dời Đọc SGK và suy nghĩ tìm câu trã lời. Độ dời trong chuyển động thẳng được Ax X2 X1 tính như thế nào Hs trã lời các câu hỏi SGK GV .Hoàn thiện kiến thức Hs xem ví dụ hình Hoạt động2 Tìm hiểu khái niệm về độ dời và đường đi 5 phút HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Gv . Hs. yêu cầu học sinh đọc SGK và trã lời. Đọc sgk và trã lời câu hỏi của giáo viên. Độ dời và đường đi có phải là một độ dời không phảI là đường đI Vì độ dời không có thể âm hoặc dương còn đường đI thì Vì sao lấy ví dụ minh họa không âm. Hoạt động3 Phân biệt vận tốc trung bình và tốc độ trung bình 8 phút HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Gv. Hs Hãy phân biệt vận tốc trung bình và tốc Đọc sách giáo khoa tìm hiểu sự khác độ trung bình Xét riêng cho chuyển động thẳng đều Véc tơ vận tốc trung bình. uuuuu uu M M X MM Trong chuyển động thẳng đều véc tơ vận tốc trùng với phương chuyển động . Khi đó. ur xđ 4x 2 tỵ 4t 4x là độ dời và có thể nhận giá trị âm _ Lu x x 4x hoặc dương vtb - -1 t2 tỵ 4t có thể nhận giá trị dương hoặc âm. Tốc độ trung bình trong chuyển

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.