TAILIEUCHUNG - ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC MÔN TOÁN 2011 - ĐỀ SỐ 1

Tài liệu tham khảo và tuyển tập bộ đề luyện thi cấp tốc môn toán năm 2011 có kèm đáp án của Sở giáo dục và đào tạo giúp các bạn ôn thi tốt môn toán và đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng, đại học năm 2011 | BỘ ĐỀ LUYỆN THI CẤP TỐC MÔN TOÁN 2011 Sở GD ĐT Tiền Giang Trường THPT Gò Công Đông ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN Môn Toán - Thời gian 180 phút . . ĐỀ 1 I. PHẪN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH Câu I 2 điểm Cho hàm số y 2x 3 có đồ thị là C x - 2 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số trên. 2 Tìm trên C những điểm M sao cho tiếp tuyến tại M của C cắt 2 tiệm cận của C tại A B sao cho AB ngắn nhất. Câu II 2 điểm 1 Giải phương trình sin x sin2 x sin3 x sin4 x cos x cos2 x cos3 x cos4 x 2 Giải phương trình x2 1 5 xy 2x2 4 x e R Câu III 1 điểm Tính tích phân I ỉí ln x ln2 x ì dx 1 xyỊ 1 ln x J Câu IV 1 điểm Một hình nón đỉnh S có tâm đường tròn đáy là O. A B là hai điểm trên đường tròn đáy sao cho khoảng cách từ O đến đường thẳng AB bằng a ASO SAB 600. Tính theo a chiều cao và diện tích xung quanh của hình nón Câu V 1 điểm Cho hai số dương x y thỏa mãn x y 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức p 4x y x y . . xy 4 II. PHẪN RIÊNG Thí sinh chỉ làm một trong hai phần Phần 1 hoặc phần 2 1. Theo chương trình chuẩn. Câu VI 2 điểm 1 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng d có phương trình x y 0 và điểm M 2 1 . Tìm phương trình đường thẳng A cắt trục hoành tại A cắt đường thẳng d tại B sao cho tam giác AMB vuông cân tại M 2 Trong không gian tọa độ Oxyz lập phương trình mặt phẳng ư đi qua hai điểm A 0 1 2 B 1 0 3 và tiếp xúc với mặt cầu S có phương trình x 1 2 y 2 2 z 1 2 2 Câu VII 1 điểm Cho số phức z là một nghiệm của phương trình z2 1 ì2 2 1 ì2 3 1 ì2 4 Rút gọn biểu thức P 1 z 1 1 z2 - 1 1 z3 3 I Ị z I z J z J I z J I z 1 0. Ịz Z4 ì 2. Theo chương trình nâng cao. Câu VI 2 điểm 1 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn C có phương trình x-4 2 y2 25 và điểm M 1 -1 . Tìm phương trình đường thẳng A đi qua điểmM và cắt đường tròn C tại 2 điểm A B sao cho MA 3MB 2 Trong không gian tọa độ Oxyz cho mặt phẳng P có phương trình x y 1 0. Lập phương trình mặt cầu S đi qua ba điểm A 2 1 1 B 0 2 2 C 1 3 0 và tiếp xúc với mặt phẳng p http 2 Biên soạn Trần Duy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.