TAILIEUCHUNG - TIẾT 71: KIỂM TRA

Đánh giá mức độ tiếp thu bài của học sinh qua phần “Tính chất sóng của ánh sáng” - Rèn luyện kỹ năng giải toán, giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức lý thuyết. - Giáo dục tinh thần tự chủ khi làm bài. C. Phương pháp: Kiểm tra | TIẾT 71 KIỂM TRA I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Đánh giá mức độ tiếp thu bài của học sinh qua phần Tính chất sóng của ánh sáng - Rèn luyện kỹ năng giải toán giúp học sinh củng cố và nâng cao kiến thức lý thuyết. - Giáo dục tinh thần tự chủ khi làm bài. C. Phương pháp Kiểm tra II. CHUÁN BỊ Học sinh tự ôn toàn chương III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định Phân loại chẳn lẻ B. Kiểm tra Đề ra ĐỀ 1 I. Lý thuyết 1. Tia hồng ngoại định nghĩa nguồn phát các tác dụng và công dụng 2. Quang phổ vạch phát xạ định nghĩa nguồn phát đặc điểm và ứng dụng II. Bài tâp Trong thí nghiệm về sự giao thoa ánh sáng Young khoảng cách giữa hai khe là a 0 6mm khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D 1 2m. Giao thoa thực hiện với đơn sắc có bước sóng l 0 75mm. a. Tính khoảng vân Vị trí vân sáng bậc 5 Vân tối bậc 3 Và khoảng cách l giữa chúng b. Độ rộng vùng giao thoa quan sát trên màn là L 21mm Hỏi vùng trên có bao nhiêu vân sáng Vân tối c. Thực hiện giao thoa với ánh sáng có bước sóng từ 0 4mm đến 0 75mm. Tính độ rộng d của quang phổ bậc nhất trên màn các kết quả tính toán lấy đến 4 chữ số có nghĩa ĐỀ 1 I. Lý thuyết 1. Tia tử ngoại định nghĩa nguồn phát các tác dụng và công dụng 2. Quang phổ liên tục định nghĩa nguồn phát đặc điểm và ứng dụng II. Bài tâp Trong thí nghiệm về sự giao thoa ánh sáng Young khoảng cách giữa hai khe là a 0 8mm khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D 2m. Khoảng cách giữa hai tia sáng liên tiếp trên màn là i 1 6mm. a. Tính bước sóng ánh sáng tới Vị trí vân sáng bậc 5 Vân tối bậc 3 Và khoảng cách l giữa chúng b. Độ rộng vùng giao thoa quan sát trên màn là L 19 2mm Hỏi vùng trên có bao nhiêu vân sáng Vân tối c. Thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng X thì thấy khoảng vân giao thoa giảm đi 1 2 lần. Tính X các kết quả tính toán lấy đến 4 chữ số có nghĩa Đáp án ĐỀ 1 I. Lý thuyết 1. Tia hồng ngoại - Định nghĩa nguồn phát các tác dụng công dụng. 2. Quang phổ vạch phát xạ - Định nghĩa nguồn phát nguồn phát đặc điểm ứng dụng. II. Bài tâp - XD 0 75x1 2 _ 1 c n-3 a. Tính .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.