TAILIEUCHUNG - TIẾT 63: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG

Những khái niệm về sự tán sắc ánh sáng, về ánh sáng đơn sắc và ánh sáng trắng. - Mối liên hệ giữa chiết suất của chất làm lăng kính với các ánh sáng đơn sắc khác. B. Kỹ năng: Kỹ năng giải thích các thí nghiệm về tán sắc và một vài hiện tượng quang học trong đó xảy ra hiện tượng tán sắc ánh sáng. C. Phương pháp: II. CHUẨN BỊ: Diễn giảng, pháp vấn, gợi mở. HS: xem SGK GV: Lăng kính thủy tinh, các bìa chắn trên có khoét các khe hẹp theo TN(1), (2) Đèn. | TIẾT 63 HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trọng tâm - Những khái niệm về sự tán sắc ánh sáng về ánh sáng đơn sắc và ánh sáng trắng. - Mối liên hệ giữa chiết suất của chất làm lăng kính với các ánh sáng đơn sắc khác. B. Kỹ năng Kỹ năng giải thích các thí nghiệm về tán sắc và một vài hiện tượng quang học trong đó xảy ra hiện tượng tán sắc ánh sáng. C. Phương pháp Diễn giảng pháp vấn gợi mở. II. CHUẨN BỊ HS xem SGK GV Lăng kính thủy tinh các bìa chắn trên có khoét các khe hẹp theo TN 1 2 Đèn chiếu ánh sáng trắng bìa làm màn quan sát. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra Không C. Bài mới PHƯƠNG PHÁP NỘI DUNG I. Chiếu một chùm tia sáng S qua khe hẹp A sau khe A ta thu được một chùm tia sáng song song cho một chùm sáng này đi qua lăng kính chùm ánh sáng đó bị tán sắc như cầu vồng. Tia đỏ bị lệch ít nhất tia tím bị lệch nhiều nhất. Quan sát ta thấy có 7 màu chính nhưng thật ra có nhiều màu hơn biến đổi dần dần từ màu này sang màu khác. I. Thí nghiệm về sự tán sắc ánh sáng 1. Thí nghiệm Sgk trang 163 Dùng một màn chắn hẹp trêm có khoét khe hẹp A chiếu vào khe A một chùm ánh sáng trắng để tạo một chùm ánh sáng có dạng một dải hẹp. Cho chùm ánh sáng này chiếu vào lăng kính P có cạnh song song với khe hẹp A. Dùng màn E1 để hứng chùm tia ló đó. 2. Kết quả Trên màn ảnh ta thấy có một dải màu như cầu vồng tứ đỏ đến tím. Các tia màu đỏ bị lệch ít nhất. Các tia màu tím bị lệch nhiều nhất. 3. Kết luận Chùm ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính không những bị khúc xạ về phía đáy mà còn bị tách ra thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Hiện tượng này gọi là hiện tượng tán sắc ánh sáng. Ở hiện tượng tán sắc các tia màu tím bị lệch nhiều nhất còn tia màu đỏ bị lệch ít nhất. Dải sáng có màu cầu vồng gọi là quang phổ của ánh sáng trắng. Trong quang phổ này có 7 màu là Đỏ Cam Vàng Lục Lam Chàm Tím II. GV đặt vấn đề trong thí nghiệm trên ta thấy ta đã tách được những tia đơn sắc từ một chùm ánh sáng trắng. Hay ta nói lăng kính P đã có tác dụng ánh sáng trắng ra

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.