TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Phú part 7

Tr­êng THCS Phó - GV: TrÇn Thu Hµ - GV yêu cầu - GV hỏi - Cả lớp ghép lời - GV hát lại cho cả lớp nghe - HS nghe, t/hiện ? Nêu công thức cấu tạo gam trưởng Gam Cdur - HS trả lời và Fdur có công thưc cấu tạo giống nhau hay khac nhau? | Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà - GV yêu cầu - Cả lớp ghép lời - GV hát lại cho cả lớp nghe - HS nghe t hiện - GV hỏi Nêu công thức cấu tạo gam trưởng Gam Cdur và Fdur có công thưc cấu tạo giống nhau hay khac nhau - HS trả lời - GV sửa sai - Cả lớp đọc ôn bài TĐN số 3 3 lần . - HS thực hiện - GV đánh giá - Cá nhân đọc. c. Nội dung 3 Âm nhạc thường thức Nhạc sỹ Nguyễn Van Tý và bài hát Mẹ yêu con - Tiểu sử nhạc sỹ SGK . - HS trình bày - GV giới thiệu Tác phẩm Mẹ yêu con - HS nghe - GV thực hiện Bài hát viêt về đề tài phụ nữ . - HS nghe Là tác phẩm đã sống cùng vơí thời gian của những - HS nghe - GV giới thiệu em bé nằm nôi trong vòng tay của các bà mẹ . - Nội dung bài hát Bóng cây Kơnia SGK - GV mở đĩa nhạc bài M cho HS nghe 4 lần để - HS nghe cảm - GV mở băng các em cảm nhận nhận nhạc Cảm nhận của em sau khi nghe bài hát. 4. Củng cố - HS phát biểu - GV đàn - Cả lớp hát lại bài Nối vòng tay lớn - Đọc bài TĐN số 3 5. Dặn dò - HS thực hiện - GV yêu cầu - Tự đọc thêm bài đọc thêm nói về hát ru. - HS thực hiện Giáo án âm nhạc 9 3 hâm học 2007- 2008 Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà - Học thuộc bài. Ngày soạn . Ngày giảng . BÀI 4 - TIẾT 11 HỌC HÁT BÀI LÍ KÉO CHÀI I. MỤC TIÊU - HS biết thêm một bài dân ca Nam Bộ qua việc hát đúng giai điệu và lời ca bài hát Lí kéo chài. - HS tập trình bày bài hát qua một vài cách hát tập thể như hát hoà giọng hát lĩnh xướng. Giáo án âm nhạc 9 3 8iâm học 2007- 2008 Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà - Qua nội dung bài hát giáo dục HS yêu mến làn điệu dân ca và tinh thần lạc quan trong lao động trong cuộc sống. Giáo dục các en ý thức trân trọng và bảo vệ bản sắc văn hoá âm nhạc dân tộc. II. CHUẨN BỊ - Bản đồ hành chính Việt Nam đánh dấu địa phận tỉnh Quảng Nam. - Tranh bài hát. - Đàn phím điện tử. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Hoạt động của thầy Nội dung Hoạt động của trò - Kiểm tra sĩ số 1. Tổ chức - Lớp trưởng B c - GV yêu cầu - GV chỉ đạo - Hát tập thể. 2. Kiểm tra - Lên bảng hát và thể hiện bài Nối vòng tay lớn. - Tập đọc Nhạc TĐN số 3 2 em 3.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.