TAILIEUCHUNG - Tiết 47: Ôn tập

Ôn lại các chương trọng tâm: “Dao động cơ học”; “Dòng điện xoay chiều”; “Sự khúc xạ ánh sáng” (đến hết bài “gương cầu lồi”) (HS tự ôn tập) B. Kỹ năng: - Củng cố kiến thức lý thuyết -Vận dụng lý thuyết và giải một số loại bài toán. C. Phương pháp: Ôn tập, pháp vấn. II. CHUẨN BỊ: Học sinh tự ôn lại lý thuyết. | Tiết 47 Ôn tập I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU A. Trọng tâm Ôn lại các chương trọng tâm Dao động cơ học Dòng điện xoay chiều Sự khúc xạ ánh sáng đến hết bài gương cầu lồi HS tự ôn tập B. Kỹ năng - Củng cố kiến thức lý thuyết -Vận dụng lý thuyết và giải một số loại bài toán. C. Phương pháp Ôn tập pháp vấn. II. CHUẨN BỊ Học sinh tự ôn lại lý thuyết. III. TIẾN HÀNH LÊN LỚP A. Ồn định B. Kiểm tra thông qua nội dung ôn tập C. Ôn tập PHƯƠNG PHÁP NƠIDUNG - Học sinh nhắc lại các khái Chương I Dao động Cơ học niệm I. DAO ĐỘNG CƠ HỌC Dao động là gì - Dao động tuần hoàn 1 k T 1 Dao động tuần hoàn _ _ z x J f Chu ky T s - Biểu thức liên hệ giữa Tần số f Hz chu kỳ và tần số - Dao động điều hòa x í sin wt j Dao động điều hòa Viết - Dao động của con lắc lò xo x Asin wt j với w và phương trình Giải thích T 2 Ẹ các đại lượng trong Biêu thức - Dao động của con lắc đơn A S0sin wt j với w jg và Viết phương trình dao T 2 IỊ động Biêu thức tính w và T của dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo. Từ pt x - v II. NĂNG LƯỢNG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA bt Et Pý dítn íí ìiiơ Ýíi 1 Ể lì A ĩ itipm f J x Asin wt t dao U-ộỉỉ ĩ tại Ui U-iCẴẴẴ t 5 1 v wAcos wt K Eđ E Kết luận - Thế năng Et 1kx2 về sự bảo toàn cơ năng - Động năng E ft 1mv2 trong dao động điều hòa. - Cơ năng E Et Eđ 1kA2 1mw2A2 const. Độ lệch pha là gì III. ĐỘ LỆCH PHA - Aj được tính như thế Giả sử có hai dao động X1 A1 sin wt j1 nào X2 A2 sin wt j2 - Nêu các trường hợp đặc Aj ji - j2 biệt của Aj Nếu Aj 2np - 2 dao động cùng pha Nhắc lại phương pháp vectơ quay - Từ đó áp dụng biểu diễn cho sự tổng hợp hai dao động X1 x2. Bt tính A j Thế nào là dao động tắt dần Để dao động đó không tắt dần ta phải làm gì Khi nào thì có hiện tượng cộng hưởng Đề Một con lắc lò xo gồm một quả nặng có m 0 4kg và một lò xo có độ cứng k 40N m. Kéo quả nặng ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn X 6cm rồi thả ra cho Nếu Aj 2n 1 p - 2 dao động ngược pha IV. TỔNG HỢP 2 DAO ĐỘNG Giả sử có hjai dao động x1 A1 sin wt j1 X2 A2 sin wt j2 thì pt dao động tổng hợp có dạng x A sin wt j

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.