TAILIEUCHUNG - Giáo án âm nhạc 9 - trường THCS Phú part 4

- HS năm vững bài hát Nụ cười , hát thuộc lời và thể hiện tốt sắc thái tình cảm trong mỗi đoạn nhạc. - HS nhận biét sơ lược về giọng Mi thứ và đọc đúng cao độ , trường độ bài TĐN số 2 II- Chuẩn bị của GV: - Đàn phím điện tử - Chép bài TĐN số 2 ra bảng phụ III- Tiến trình dạy học: | Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà Ngày soạn . Ngày giảng . TIẾT 5 ÔN TẬP BÀI HÁT NỤ CƯỜI TẬP ĐỌC NHẠC TĐN SỐ 2 I- Mục tiêu - HS năm vững bài hát Nụ cười hát thuộc lời và thể hiện tốt sắc thái tình cảm trong mỗi đoạn nhạc. - HS nhận biét sơ lược về giọng Mi thứ và đọc đúng cao độ trường độ bài TĐN số 2 II- Chuẩn bị của GV - Đàn phím điện tử - Chép bài TĐN số 2 ra bảng phụ III- Tiến trình dạy hoc HĐ CỦA GV NỘI DUNG HĐ CỦA HS Giáo án âm nhac 9 1 9àm hoc 2007- 2008 Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà - GV kiểm tra sĩ số 2 Tổ chức - LT báo cáo - GV yêu cầu Hát tập thể đầu giờ - HS thực hiện - GV chỉ định đánh 2 Kiểm tra bài cũ Trình bày bài hát Lí dĩa bánh bò thể - 2 HS thực hiện giá cho điểm - GV ghi bảng hiện phong cách biểu diễn 3 Bài mới I- Ôn tập bài hát - HS ghi vở - GV đánh đàn - HS luyện thanh 1 -2 phút - HS thực hiện - GV đệm đàn và thể - GV đàn và hát bài hát HS nghe để so sánh và sửa những chỗ còn hát sai - HS theo dõi hiện bài hát - GV chỉ định - GV hướng dẫn - 1- 2 HS trình bày bài hát GV nghe và chỉ ra những chỗ chưa đạt và hướng dẫn sửa sai. - cả lớp thể hiện hoàn chỉnh bài hát - HS đứng hát kết hợp vận động - Hướng dẫn HS một vài động tác phụ hoạ khi hát. II- Tập đọc nhạc TĐN số 2 1- Tìm hiểu về đoạn nhạc Nhận xét cao độ có trong bản nhạc - HS trình bày - HS thực hiện - HS thực hiện - HS thực hiện - Giáo án âm nhac 9 20iâm hoc 2007- 2008 Trường THCS Phú - GV Trần Thu Hà - GV hỏi - GV đàn - GV treo bảng phụ - GV đàn - GV đàn - GV hướng dẫn Gồm các nốt La si đô rê mi pha Trường độ có trong bản nhạc Bài nhạc viết ở giọng gì Giọng Mi thứ 2- HS luyện thang âm Mi thứ luyện trụ luyện các âm có trong bài 3- HS đọc tên nốt nhạc 4- Tập đọc nhạc từng câu - GV đàn câu một 3 lần y c HS nghe và nhẩm theo GV đàn tiếp tục câu một 1 lần y c HS đọc câu nhạc đó - GV đàn câu hai 3 lần y c HS nghe và nhẩm theo GV đàn tiếp tục câu hai 1 lần y c HS đọc câu nhạc đó - Nối câu một và hai y c HS đọc - Tiến hành tương tự với các câu còn lại 5- Đọc hoàn chỉnh toàn bài 6- Ghép lời ca - .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.