TAILIEUCHUNG - Cách mạng và phản cách mạng ở Đức - Hội nghị lập hiến Phổ. Quốc hội

Hội nghị lập hiến Phổ. Quốc hội Ngày 17 tháng 04 năm 1852 Ngày 1 tháng Mười một, Viên thất thủ và ngày mồng 9 cũng tháng ấy, việc giải tán Quốc hội lập hiến ở Béc-lin đã chứng tỏ rằng sự biến ấy đã làm sống lại tinh thần và lực lượng của phái phản cách mạng trong toàn nước Đức đến thế nào. Nếu kể lại những sự biến vào mùa hè năm 1848 ở Phổ thì chẳng có gì nhiều. Quốc hội lập hiến, hay nói cho đúng hơn, là "Quốc hội được bầu ra. | Cách mạng và phản cách mạng ở Đức Hội nghị lập hiến Phổ. Quốc hội XIII. Hội nghị lập hiến Phổ. Quốc hội Ngày 17 tháng 04 năm 1852 Ngày 1 tháng Mười một Viên thất thủ và ngày mồng 9 cũng tháng ấy việc giải tán Quốc hội lập hiến ở Béc-lin đã chứng tỏ rằng sự biến ấy đã làm sống lại tinh thần và lực lượng của phái phản cách mạng trong toàn nước Đức đến thế nào. Nếu kể lại những sự biến vào mùa hè năm 1848 ở Phổ thì chẳng có gì nhiều. Quốc hội lập hiến hay nói cho đúng hơn là Quốc hội được bầu ra để thỏa thuận với nhà vua về một hiến pháp và đa số của nó gồm những đại biểu của giai cấp tư sản đã mất tín nhiệm từ lâu đối với xã hội vì nó đã câu kết với triều đình để tiến hành mọi âm mưu do sợ những phần tử kiên quyết hơn trong dân chúng. Nó đã xác nhận hay nói cho đúng hơn đã khôi phục những đặc quyền đáng ghét của chế độ phong kiến và như vậy đã phản bội lại nền tự do và lợi ích của nông dân. Nó đã tỏ ra không có khả năng xây dựng được một hiến pháp hoặc sửa đổi được một chút nào pháp chế chung. Hầu như nó chỉ chú ý tới những định nghĩa tế nhị về lý luận những hình thức thuần túy và những vấn đề nghi thức hiến pháp. Thật ra nó là một trường học về savoir vivre 1 ở nghị trường cho các thành viên của nó hơn là một cơ quan có thể đáp ứng được trong một chừng mực nào đó lợi ích của Cách mạng và phản cách mạng ở Đức nhân dân. Ngoài ra trong Quốc hội không có một đa số đôi chút ổn định nào mà ưu thế hầu như bao giờ cũng phụ thuộc vào phái trung tâm hay ngả nghiêng tức là phái mà thái độ ngả nghiêng từ hữu sang tả hay từ tả sang hữu đã lật đổ trước hết nội các Cam-pơ-hau-den rồi đến nội các Au-ơ-xvan - Han-dơ-man. Nhưng trong khi phái tự do chủ nghĩa ở đây cũng như ở khắp các nơi khác đã bỏ lỡ thời cơ thì triều đình đã tổ chức lại lực lượng của mình bao gồm giai cấp quý tộc và bộ phận lạc hậu nhất của dân cư nông thôn cũng như quân đội và bộ máy quan lại. Sau khi Han-dơ-man bị lật đổ một nội các gồm những quan lại và võ quan được thành lập tất cả đều là những tay phản động .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.