TAILIEUCHUNG - Bài giảng : Mạch tuần tự Flip Flop và ghi dịch part 5

Một mạch chỉnh lưu nửa sóng chỉ một trong nửa chu kỳ dương hoặc âm có thể dễ dàng đi ngang qua điốt, trong khi nửa kia sẽ bị khóa, tùy thuộc vào chiều lắp đặt của điốt. Vì chỉ có một nửa chu kỳ được chỉnh lưu, nên mạch chỉnh lưu nửa sóng có hiệu suất truyền công suất rất thấp. Mạch hỉnh lưu nửa sóng có thể lắp bằng chỉ một đi ốt bán dẫn trong các mạch nguồn một pha. | IC FLIP FLOP TTL - ĐẶC TÍNH KỸ THUÂT Các điều kiện hoạt động khuyên cáo Thông Số Min FFJK1 4LS76 Đơn vị Điện thế cấp điện Vcc 5 V Dòng ra mức Cao I0H -400 ptA Dòng ra mức Thấp I0L 8 mA Tần số đồng hồ 0 30 MHz Độ rộng xung đồng hồ Cao 20 Ns đồng hồ Thấp 25 ns dữ liệu Cao 20 ns dữ liệu Thấp 20 ns Thời gian setup ngõ vào 20 ns Thời gian hold ngõ vào 5 ns Nhiệt độ hoạt động -20 75 C IC FLIP FLOP TTL - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Đăc tính điên -- Thông Số FF JK 74LS76 Min Nom Max Đơn vị Điện thế vào Cao VIH Điện the vào Thấp VIL Điện thế ra mức cao VOH Vcc VIH 2V VL ỊOH -400aA Điện thế ra mức Thấp VOL V V 2V V ĩ 8mA cc ĩH ĩL OL v Dòng vào ở mức Cao IIH max v V J K 20 ựA Clear 60 jA Present 60 jA Clock 80 aa Dòng vào ở múc Thấp IIH max V V J K mA Clear mA Present mA Clock mA Dòng điện cung cấp cho mỗi flip flop ô vcc 4 6 mA IC FLIP FLOP TTL - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT Đặc tính chuyển mạch Cl 15 PF Min 30 Nom 45 Max Đơn vị M11Z Từ hoặc CK đến Q0 hoặc Q0 Cl 15 PF Rl 2 KLì 15 20 ns Từ hoặc CK đếnQ0 hoặc Q Cl 15 PF Rl 2 n 15 20 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.