TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số 12: LUYỆN TẬP (§2 phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của 2 khối đa diện)

Nắm được phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của 2 khối đa diện. -Hiểu được định nghĩa phép dời hình, phép đối xứng qua mặt phẳng và tính chất bảo toàn khoảng cách của nó. | Giáo án đại số 12 CHƯƠNG I 2 LUYỆN TẬP 2 phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của 2 khối đa diện I MỤC TIÊU 1- Kiến thức -Nắm được phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của 2 khối đa diện. -Hiểu được định nghĩa phép dời hình phép đối xứng qua mặt phẳng và tính chất bảo toàn khoảng cách của nó. 2- Kĩ năng -Nhận biết được một mặt phẳng nào đó có phải là mặt phẳng đối xứng của 1 hình đa diện hay không. -Nhận biết được 2 hình đa diện bằng nhau trong các trường hợp không phức tạp. -Vận dụng được vào giải các bài tập SGK 3-Tư duy và thái độ Trường THPT Lê Hồng Phong -Cẩn thận chính xác tích cực trong học tập II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN - HỌC SINH -Giáo viên Giáo án đồ dùng dạy học -Học sinh Kiến thức cũ bài tập dụng cụ học tập. III PHƯƠNG PHÁP Nêu vấn đề giải thích gợi mở IV TIẾN TRÌNH 1- Kiểm tra bài cũ 5 phút CH Nêu định nghĩa phép đối xứng qua mặt phẳng phép dời hình và 2 hình bằng nhau. -Gọi học sinh nhận xét -Nhận xét và đánh giá của giáo viên 2- Nội dung bài tập TG HĐGV HĐHS Ghi bảng HĐ1 Yêu cần học sinh làm bài tập 6 15 SGK -4 HS lên bảng trình bày kết quả lần lượt a Bài 6 15 a a trùng với a khi a nằm trên mp P hoặc a Trường THPT Lê Hồng Phong Gọi 4 HS làm 4 câu lần lượt a b c d b c d vuông góc mp P b a a khi a mp P 5 -Gọi HS nhận xét từng câu -Nhận xét và đánh giá HĐ2 yêu cầu học -Nhận xét -3 HS lên bảng c a cắt a khi a cắt mp P nhưng không vuông góc với mp P d a và a không bao giờ chéo nhau. Bài 7 17 sinh làm bài tập trình bày kết a Đó là mp SAC 8 7 15 SGK quả lần lượt của mp SBD mp trung Gọi 3 HS làm 3 câu lần lượt a b c GV Giả sử ta gọi tên Hình chóp tứ giác đều S ABCD Hình chóp cụt tam giác đều ABC 3 câu a b c trực của AB đồng thời của CD và mp trung trực của AD đồng thời của BC b Có 3 mp đối xứng là 3 mp trung trực của 3 cạnh AB BC CA c Có 3 mp đối xứng là 3 mp trung trực của 3 Trường THPT Lê Hồng .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.