TAILIEUCHUNG - Tác phẩm điêu khắc từ phế liệu xe hơi

James Corbett, nghệ sĩ 46 tuổi người Australia tạo ra những tác phẩm độc đáo từ những bộ phận bỏ đi của các loại xe hơi cũ. James Corbett và một trong số những tác phẩm điêu khắc đặc biệt. Mỗi tác phẩm của Corbett khá cao giá. Chú cừu đực bằng bugi đã được bán với giá USD. | Tác phẩm điêu khắc từ phế liệu xe hơi James Corbett nghệ sĩ 46 tuổi người Australia tạo ra những tác phẩm độc đáo từ những bộ phận bỏ đi của các loại xe hơi cũ. James Corbett và một trong số những tác phẩm điêu khắc đặc biệt. Mỗi tác phẩm của Corbett khá cao giá. Chú cừu đực bằng bugi đã được bán với giá USD. Các tác phẩm được làm từ cần số bộ tản nhiệt bugi ống xả. bất cứ thứ gì mà người nghệ sĩ này có thể động tay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.