TAILIEUCHUNG - Bài giảng : Mạch tuần tự Flip Flop và ghi dịch part 2

Tham khảo tài liệu 'bài giảng : mạch tuần tự flip flop và ghi dịch part 2', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | MẠCH CHỐT RS VÀ FLIP FLOP RS 1. Flip Flop nảy ở mức cao hay mức thấp của đông LÀ. Clock tác động ở mức cao Khi đông hô ở mức cao thì ngõ vào thay đổi sẽ làm ngõ ra thay đổi. Khi đông hô ở mức thấp bất chấp ngõ vào thay đổi thì ngõ ra cũng không đổi Clock tác động ở mức thấp Khi đông hô ở mức thấp thì ngõ vào thay đổi sẽ làm ngõ ra thay đổi. Khi đông hô ở mức cao bất chấp ngõ vào thay đổi thì ngõ ra cũng không đổi FLIP FLOP JK 1. Càu tạo mạch chôt ----------- --- -------- o Flipflop JK dùng để khắc phục hiện tượng ngõ ra bất ổn Q Q tạm thời ở cùng trạng thái do cả S và R cùng ở FLIP FLOP JK 1. Càu tạo mạch chôt ---------- ---- o Flip flop JK có cấu tạo gồm flip flop RS có mắc thêm 2 cổng AND để tránh trạng thái cấm. Do sự hồi tiếp của ngõ vào FF RS là SQ J R KQ. Mạch hoạt động theo bảng chân trị như hình vẽ sau

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.