TAILIEUCHUNG - Bài giảng về Tài chính doanh nghiệp - Chương 5

Phân tích tài chính và kế hoạch hóa tài chính Ý nghĩa,Nắm bắt được tình hình tài chính thực tế, tiềm năng và xu hướng phát triển. Thấy được điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DN. Là căn cứ để đưa ra các biện pháp, các quyết định giúp ích cho doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp | Chương V Phõn tớch tài chớnh và kế hoạch húa tài chớnh A. Phõn tớch tài chớnh í nghĩa Nắm bắt được tỡnh hỡnh tài chớnh thực tế, tiềm năng và xu hướng phỏt triển Thấy được điểm mạnh, điểm yếu, nguyờn nhõn và cỏc yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DN Là căn cứ để đưa ra cỏc biện phỏp, cỏc quyết định giỳp ớch cho doanh nghiệp cũng như cỏc đối tỏc của doanh nghiệp A. Phõn tớch tài chớnh 2. Cỏc tài liệu dựng cho phõn tớch tài chớnh Bảng cõn đối kế toỏn Bỏo cỏo kết quả hoạt động kinh doanh Bỏo cỏo lưu chuyển tiền tệ Bỏo cỏo chi tiết về chi phớ sản xuất kinh doanh theo từng yếu tố Bỏo cỏo chi tiết về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Cỏc bỏo cỏo, thống kờ về TSCĐ, Nguồn vốn doanh nghiệp sử dụng Cỏc dự toỏn về kế hoạch tài chớnh hàng năm Vai trò của các báo cáo tài chính Cung cấp các chỉ tiêu kinh tế-tài chính để phân tích tổng hợp, có hệ thống tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính của doanh nghiệp Cung cấp các thông tin, số liệu để kiểm tra tình hình hạch toán kinh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.