TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật trồng cỏ Voi, Keo dậu, cỏ Stylo, cỏ Sả để nuôi bò sữa

1. Cỏ Voi Thuộc họ hoà thảo, thân đứng, có nhiều đốt, rậm lá, sinh trưởng nhanh. Khi nhiệt độ hạ xuống thấp không bị cháy lá. Thời gian trồng thích hợp là từ tháng 2 đến tháng 5, thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 11. Nếu mùa khô chủ động được nước tưới, thì có thể thu hoạch quanh năm. Chu kỳ kinh tế của cỏ Voi là 3 - 4 năm (tức là trồng một lần thu hoạch được 3 - 4 năm); tuỳ theo trình độ thâm canh, năng suất chất xanh biến động từ 100. | T 7- jl A. J J Ă 7 T 7 1 A 1 Kỹ thuật trông cỏ Voi Keo dậu cỏ Stylo cỏ Sả để nuôi bò sữa 1. Cỏ Voi Thuộc họ hoà thảo thân đứng có nhiều đốt rậm lá sinh trưởng nhanh. Khi nhiệt độ hạ xuống thấp không bị cháy lá. Thời gian trồng thích hợp là từ tháng 2 đến tháng 5 thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 11. Nếu mùa khô chủ động được nước tưới thì có thể thu hoạch quanh năm. Chu kỳ kinh tế của cỏ Voi là 3 - 4 năm tức là trồng một lần thu hoạch được 3 - 4 năm tuỳ theo trình độ thâm canh năng suất chất xanh biến động từ 100 tấn đến 200 tấn ha năm Đất và chuẩn bị đất trồng cỏ Voi Cỏ Voi ưa đất mầu và thoáng không chịu được ngập và úng nước. Loại đất trồng cỏ Voi yêu cầu có tầng canh tác trên 30cm có độ ẩm trung bình đến hơi khô pH của đất 5 - 7. Cần cày sâu bừa kỹ 2 lượt và làm sạch cỏ dại đồng thời san phẳng đất. Rạch hàng sâu 15 - 20cm theo hướng đông - tây hàng cách hàng 60cm. Cũng có thể trồng theo khóm với mật độ bụi nọ cách bụi kia 40 cm và hàng cách hàng 60cm. Phân bón Trung bình cho 1ha cần 15 - 20 tấn phân chuồng hoại mục - bón lót toàn bộ theo hàng trồng cỏ 300 - 400kg đạm - bón thúc và sau mỗi lần cắt 250 - 300kg super lân - bón lót toàn bộ theo hàng cỏ 150 - 200kg sunphat ka li - bón lót toàn bộ theo hàng trồng cỏ. Nếu đất chua pH 5 cần bón thêm vôi. Trồng và chăm sóc cỏ Voi Trồng bằng thân cây hom chọn cây mập và hom bánh tẻ ở độ tuổi 80 - 100 ngày . Chặt vát hom với độ dài 25 - 30cm hom và có 3 - 5 mắt mầm. Mỗi ha cần 8 - 10 tấn hom. Đặt hom trong lòng rãnh chếch 450 cách nhau 30 - 40 cm và lấp đất sao cho hom nhô tận mặt đất khoảng 10cm. Sau khi trồng 10 - 15 ngày mầm bắt đầu mọc. Nếu có hom chết cần trồng dặm đồng thời làm cỏ và xới xáo nhẹ làm cho đất tơi thoáng. Lúc được 30 ngày tiến hành bón thúc bằng 100kg urê. Sau khi trồng 80 - 90 ngày thu hoạch đợt đầu không thu hoạch non đợt đầu . Cứ sau mỗi lần thu hoạch và cỏ ra lá mới lại tiến hành bón thúc. Khoảng cách những lần thu hoạch tiếp theo là 30 - 45 ngày. Cắt gốc ở độ cao 5cm trên mặt đất và cắt sạch không để

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    42    0    23-06-2021