TAILIEUCHUNG - Lập Trình Web: Các trang quản trị trong PHP - GV: Trần Đình Nghĩa

Hoạt động dựa trên biến option được truyền theo địa chỉ: addnew: Lấy các thông tin được POST từ adminbooknew về sách được thêm mới, xây dựng và thi hành câu lệnh SQL insert; edit: Lấy các thông tin được POST từ adminbookedit về sách được sửa, xây dựng và thi hành câu lệnh SQL update. | ĐẠI HỌC SÀI GÒN - KHOA CNTT SGU Lập Trình Web THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Các trang quản trị trong PHP GV Tr ần Đình Nghĩa tdnghia1977@ 1 Nội dung Mí SGU Mô hình hoạt động các trang quản trị Chức năng từng trang THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG