TAILIEUCHUNG - Tăng tốc cho Windows 8

Mặc dù có tốc độ tốt hơn nhiều so với hai "đàn em" là Windows 7 và XP, người dùng vẫn có thể giúp cho Windows 8 hoạt động nhanh hơn nữa chỉ với một vài "động tác" đơn giản. Dưới đây là hướng dẫn của trang Online-tech-tips và Addictivetips: Tăng tốc độ hiển thị Menu Nhấn tổ hợp phím "Windows+R", nhập dòng lệnh “regedit” rồi nhấn Enter. | m w J Ấ 1 AI J 1 Tăng tôc cho Windows 8 Mặc dù có tốc độ tốt hơn nhiều so với hai đàn em là Windows 7 và XP người dùng vẫn có thể giúp cho Windows 8 hoạt động nhanh hơn nữa chỉ với một vài động tác đơn giản. Dưới đây là hướng dẫn của trang Online-tech-tips và Addictivetips Tăng tôc độ hiển thị Menu Nhấn tổ hợp phím Windows R nhập dòng lệnh regedit rồi nhấn Enter. Trong cửa sổ Regedit chọn HKEY_CURRENT_USER Control Panel Desktop . Nhấn chuột phải vào MenuShowDelay chọn Modify . Thay đổi giá trị từ 0 đến 20 trong đó giá trị 0 là tối ưu. Tối ưu thời gian hiển thị Menu Popup Nhấn tổ hợp phím windows R . Nhập dòng lệnh regedit nhấn Enter. Trong cửa sổ Regedit chọn HKEY_CURRENT_USER Control Panel Mouse . Nhấn chuột phải vào MouseHoverTime chọn Modify . Thay đổi giá trị từ 0 đến 20 trong đó giá trị 0 là tối ưu. Bật tính năng khởi động nhanh Để bật tính năng này bạn làm như sau Kích hoạt chế độ Hibernate Trong ô tìm kiếm gõ Command Prompt rồi gõ lệnh powercfg hibernate . ci U s s 1-s DELL po i-c f Tiếp tục chọn các phần Control Panel Power Options Choose what the power button does

TỪ KHÓA LIÊN QUAN