TAILIEUCHUNG - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỀ SỐ 1)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 (đề số 1)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HOC NĂM 2011 ĐỀ SỐ 1 I- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH Câu 1 Một đường dây có điện trở 4Q dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Điện áp hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là U 10kV công suất điện là 400kW. Hệ số công suất của mạch điện là cosọ 0 8. Có bao nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây do tỏa nhiệt A. 1 6 . B. 2 5 . C. 6 4 . D. 10 . Câu 2 Một vật đồng thời tham gia 3 dao động cùng phương có phương trình dao động x 2 V3 cos 2nt cm x ----- - - . . 3 2 4cos 2nt cm và x 8cos 2nt - cm. Giá trị vận tốc cực đại của vật và pha ban đầu của dao động lần lượt là rad. C. 16ncm s và rad. D. 16ncm s và - rad. 3 6 6 n A. 12ncm s và - rad . B. 12ncm s và 6 Câu 3 Hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động ngược pha với tần số f 40Hz tốc độ truyền sóng là v 60cm s. Khoảng cách giữa hai nguồn sóng là 7cm. Số điêm dao động với biên độ cực đại giữa A và B là A. 7. B. 8. C. 10. D. 9. Câu 4 Cần năng lượng bao nhiêu đê tách các hạt nhân trong 1 gam 4 He thành các proton và nơtron tự do Cho biết m 4 0015u m 1 O087u m 1 0073u 931MeV. A. 5 . n B. 4 . C. 6 . D. 8 . Câu 5 Trong dao động điều hoà phát biêu nào sau đây là không đúng A. Cứ sau một khoảng thời gian T chu kỳ thì vật lại trở về vị trí ban đầu. B. Cứ sau một khoảng thời gian T thì vận tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. C. Cứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật lại trở về giá trị ban đầu. D. Cứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ vật lại trở về giá trị ban đầu. Câu 6 Một vật dao động điều hoà với biên độ A 4cm và chu kỳ T 2s chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là A. x 4cos 2 t - cm. C. x 4cos 2 t cm. B. x 4cos t - cm. D. x 4cos t cm. Câu 7 Đê phản ứng 62 C Y 3 4 He có thê xảy ra lượng tử Y phải có năng lượng tối thiêu là bao nhiêu Cho biết m 11 9967u m 4 0015u 931MeV. A. 7 50MeV. a B. 7 44MeV. C. 7 26MeV . D. 8 26MeV. Câu 8 Một khung dây dẹt hình chữ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN