TAILIEUCHUNG - Tunable lasers handbook phần 1

nguồn gốc của khí thải lĩnh vực từ một cực âm (thường xuyên carbon cảm thấy), đã được tiêu cực xung đối với cực dương, thường duy trì ở mặt đất. Các diode chân không (thường hoạt động tại 10-5 đến 10-7 Torr) được tách ra từ khí laser áp suất cao một lá kim loại mỏng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN