TAILIEUCHUNG - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1 Sau 32 ngày độ phóng xạ của khối chất giảm 93 75 A Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ a 10 ngày b 8ngày c 16ngày d 12ngày B Tỉ số độ phóng xạ ban đầu và độ phóng xạ sau 4ngày a 2 b 4 c 2 d 14Ĩ 2 Tính tỉ số giữa số hạt nhân chưa phân rã sau nửa chu kỳ với số hạt nhân chưa phân rã sau hai chu kỳ 42 1 1 V2 a b c - d. 4 4 8 2 3 Pôlôni Po 210 chất phóng xạ với chu kỳ 138ngày .Ban đầu có 2 ự 2 g A Thời gian để khối luợng Po giảm ạ Ĩ lần a 103 5 ngày b 92ngày c 69ngày d 414ngày B Thời gian để độ phóng xạ giảm 87 5 a 276ngày b 345ngày c 690 ngày d 414ngày 4 Đồng vị Na 11 24 phân rã chu kỳ 1h .Thời gian để độ phóng xạ của Na giảm e lần a 21 64h b 18 64h c 24 26h d 20 18h 5 Gọi H 1 H2 là độ phóng xạ của một mẫu chất lúc t1 4ngày t2 4t1 và H1 H2 2 5 2 A Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ a 14ngày b 6ngày c 12ngày d 8ngày B Tỉ số giữa độ phóng xạ lúc t 8ngày với độ phóng xạ ban đầu a 1 2 b 1 4 c 1 V2 d 1

TỪ KHÓA LIÊN QUAN