TAILIEUCHUNG - Phun Công Nghiệp Vườn Ươm phần 5

Tham khảo tài liệu 'phun công nghiệp vườn ươm phần 5', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | đất đai làm giảm hệ số sỏ dụng nước hữu ích của hệ thống mương mà hậu quả cuối cùng là làm giảm nãng suất cây trồng và làm giảm độ phì cùa đất. Để khổng chế được lượng nước tưới một cách chính xác cần sử dụng các thiết bị đo nước đơn giản như thước đo nước trên từng thửa ruộng giúp cho người quản lý biết mực nước nông sâu tiên từng thửa để điều tiết tưới tiêu trên từng thửa ruộng. Trong khi tưới càn tổ chức tưới ruộng cao trước thấp sau để lợi dụng lượng nước thĩla trong mương tưới cũng là biện pháp tiết kiệm nước tăng thêm nước đảm bảo tưới. II. BỐ TRÍ THIẾT KẾ THỬA RUỘNG VÀ CÔNG TRÌNH TƯÔI TIÊU MẶT RUỘNG LÚA Kích thước thửa phụ thuộc vào nhiều yếu tố như yêu cầu tưới tăng sàn yêu cầu quản lý chăm sóc đồng ruộng . Do đó khi xác định kích thước thửa ruộng cần phải xét toàn diện các yếu tố trên. Các hlnh bố trí khoảng ruộng và thửa ruộng đã được thử nghiệm trong các điẼu kiện địa hình điều kiện canh tác khác nhau có thể quy tụ về hai loại bổ trí cơ bản dưới đây. 1. Loại hình tưới tiêu tách rời hinh 2-4 Loại hình này chia khoảnh ruộng làm nhiều thửa hình ô vuông hay hình chữ nhật có kích thước 200 X 200m có bờ ngăn cố định và tiến hành san bàng mật ruộng trong từng thửa. Loại này có ưu điềm là - Tưới tiêu chủ động 56 800 -t- 1200m Hình 2-4. Tưới tiêu tách ròi 1- mương tưới lô ruộng 2- mương tưới khoảnh 3- mương tiêu khoảnh 4- mương tiêu lô ruộng 5- cống tưỏi 6- bò thừa 7- thủa ruộng 8- khoảnh ruộng 57 - Thau chua rửa mặn tốt - Khối lượng san bằng ít - Thích hợp với cơ giới loại nhỏ và loại trung - Thích hợp với mọi loại địa hình vùng đồng bằng vùng duyên hải vùng chua mặn vã vùng cao. Nhưng vẫn còn một số nhược điểm sau - Đắp bờ ngãn nhiều. - Cơ giới hoá hoạt động khó khăn vì phải vượt qua nhiều bờ ngăn. - Tốn nhiều thời gian nhiên ỉỉệu khi làm đất vận chuyển. - Diện tích mất đất do đào mương tiêu cấp cuối cùng và bờ ngăn đáp lớn. Hệ số mát đất khoảng 12-14 . 2. Loai hình tưới tiêu kết hợp hình 2-5 Loại hình hày có kích thước - Chiều rộng khoảnh là khoảng cách từ

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.