TAILIEUCHUNG - Những điều căn bản trong quản trị Switch Cisco – phần 2

Trong phần 1, chúng ta đã đi qua một số điều căn bản của quản trị Switch Cisco như các đăng nhập, cách hiển thị cấu hình switch, cách hiển thị các cổng. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ tiếp tục với những điều căn bản trong quản trị Switch Cisco. Cách lưu lại cấu hình switch Ở phần 1, chúng ta đã bàn về cách bật/ tắt các cổng cũng như cách thay đổi cài đặt tốc độ và duplex. Đây là những chức năng cần thiết. . | Những điều căn bản trong quản trị Switch Cisco - phần 2 Trong phần 1 chúng ta đã đi qua một số điều căn bản của quản trị Switch Cisco như các đăng nhập cách hiển thị cấu hình switch cách hiển thị các cổng. Trong phần 2 này chúng ta sẽ tiếp tục với những điều căn bản trong quản trị Switch Cisco. Cách lưu lại cấu hình switch Ở phần 1 chúng ta đã bàn về cách bật tắt các cổng cũng như cách thay đổi cài đặt tốc độ và duplex. Đây là những chức năng cần thiết. Tuy nhiên khi hoàn tất bạn cần phải lưu lại cấu hình của bạn. Các switch Cisco không thể tự động lưu lại những thay đổi. Nếu bạn đã thực hiện một số thay đổi switch lại bị lỗi hoặc mất điện thì những thay đổi đó sẽ bị mất. Vì vậy bạn cần lưu lại những thay đổi này khi bạn hoàn thành. Có 2 cách để thực hiện Cách thứ nhất là lưu bằng textbook Switch copy running-config startup-config. Tuy nhiên một lệnh khác ngắn hơn và vẫn có thể dùng được là Switch wr. Cả 2 lệnh này đều có thể lưu lại cấu hình đang sử dụng trên RAM trong file NVRAM startup-config. Khi switch này bị tắt cấu hình đang sử dụng sẽ bị mất. Bản lưu startup-config sẽ được đọc khi switch khởi động lại và tái tạo lại bản cấu hình cũ. Tuy nhiên tôi khuyến cáo bạn nên lưu lại cấu hình của mình trên máy chủ TFTP đề phòng trường hợp NVRAM có thể bị mất hoàn toàn. Một khi máy chủ TFTP hoạt động bạn có thể lưu lại cấu hình của mình một cách dễ dàng bằng lệnh Switch copy running-config tftp. Cách sử dụng Cisco Network Assistant Cisco Network Assistant CNA là một công cụ đồ họa miễn phí có sẵn khi bạn mua một switch mới. Nó được dùng để quản lý các thiết bị mạng Cisco. Đây là một công cụ rất hữu ích mà chúng ta không thể nói hết được những tính năng của nó trong bài này. Tuy nhiên tôi xin giới thiệu CNA cho những ai yêu thích có một giao diện đồ họa cho các thiết bị mạng Cisco. Thông thường CNA cho bạn màn hình thiết bị Cisco như sau Một khi kích vào Configure Port Setting bạn sẽ nhìn thấy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.