TAILIEUCHUNG - Phun Công Nghiệp Vườn Ươm phần 3

Tham khảo tài liệu 'phun công nghiệp vườn ươm phần 3', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bàng 1-1. Tiếp theo 1 2 3 w I Lúa mì Cây ngô Giai đoạn đầu gieo trồng thòi kỳ cây cao trưóc thụ phấn hình thành hạt. Thòi kỳ gieo trồng nảy mầm thòi kỳ 7-9 lấ đến 14-16 lá cần tưới độ ẩm cao hon. Càl bắp Trước gieo trông tưói khi bắp cuộn trò đi ngùng túốí trước thu hoạch 1 tuần nên tưới trước các đột rét hay khô hanh. Bảng 1-2. Xác định trị số s Loại đắỉ Áp lực nưóc trong đất atm 0 2 atm sa 0 5atm sa 2 5atm Sa - Đất sét nặng 180 150 80 - Sét pha bùn 190 170 100 - Đất thịt 200 150 70 - Thít pha bùn 250 190 50 - Sét thịt pha bủn 160 120 70 - Thịt min 200 150 70 - Sét thịt pha cát 140 110 60 - Thịt pha cát 130 80 30 - oắt cấu trúc trung bình 140 109 50 28 Bàng 1-3. Chiều sâu bộ rễ cây D tỉ lệ lượng nưóc chứa p í Cây trồng i . - D m p PSa mm m đất nhẹ đất trung bình dất nặng Lúa mạch 0 55 110 75 20 íĐậựvàng Ọ 5-0 7 0 45 60 65 30 Cải bắp 0 4-0 5 90 65 30 . Cà rốt 0 5-1 0 35 70 50 20 Cỏ 0 5-1 0 50 100 70 30 Ngộ 120 60 40 Khoai tây 0 4-0 6 0 25 50 35 15 Đậu tướng 0 6-1 3 0 50 100 75 35 Rau các loại 0 3-0 6 0 20 10 30 15 . Thuốc lá 0 5-1 0 0 35 70 50 25 Cà chua 0 7-1 50 0 40 180 60 25 ill. CHẾ ĐỘ TƯÔI CHO LÚA Lúa là cây trồng chỉ phát triển tốt trong điều kiện tưới ngập. Các kết quả nghiên cúu của Viện Khoa học Thuỷ lợi Viện Nông hoá thổ nhưỡng và Trường Đại học Nông nghiệp 1. và kinh nghiệm nhiều trạm trại và các hợp tác xâ nflng nghiệp cho thấy các chế đô tưới cho lúa được thể hiện ở các bảng từ 1-4 đến 1-7. 1 Qua việc tổng kết các tài liệu nhiều năm tại nhiều nơi trên đất nước về kinh nghiệm và các kết quả thực nghiệm nghiên cứu tưới nước cho cây lúa nước tại các nơi đã đúc rút được các chỉ dẫn thực hành tưới nưốc cho lúa như dưới đây 29 Tưới nước thời kỳ làm dất chuẩn bị dất Lượng nước tưới ngả ải cho đất trông lúa Trên đất cát pha tải nỏ không chua mặn Tưới ngả ải với lượng nước 1700-2000 m3 ha. Trên đất thịt nặng ải nỏ không chua mặn Tưối ngả ải với lượng nước 1400-1500 m3 ha. Trên đất thịt nặng ải nỏ không chua mặn Tưới ngả ải với lượng nước .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.