TAILIEUCHUNG - Chương 3: Khối Nguồn Nuôi

Nội dung: Nhiệm vụ của khối nguồn, Sơ đồ khối nguồn tổng quát, Tên của các điện áp khởi động và áp điều khiển, Tóm tắt quá trình hoạt động mở nguồn. 1 Nhiệm vụ của khối nguồn (Nguồn Pin) cho 3 IC ăn dòng lớn là IC khuếch đại công suất phát, IC nguồn và IC Dung-Chuông-Led. | Chương 3 Khối Nguồn Nuôi Bài 1 Nguyên lý hoạt động của khối nguồn Nội dung Nhiệm vụ của khối nguồn Sơ đồ khối nguồn tổng quát Tên của các điện áp khởi động và áp điều khiển Tóm tắt quá trình hoạt động mở nguồn. 1 Nhiệm vụ của khối nguồn Cấp nguồn Nguồn Pin cho 3 IC ăn dòng lớn là IC khuếch đại công suất phát IC nguồn và IC Dung-Chuông-Led. Các IC ăn dòng lớn được cấp trực tiếp nguồn Pin khi ta lắp Pin vào máy nguồn Pin lập tức đi đến cấp nguồn cho các IC KĐ công suất phát IC Nguồn IC Dung-Chuông-Led tuy nhiên ban đầu chưa bật nguồn các IC này ở trạng thái chưa hoạt động nên chúng ăn dòng rất nhỏ vài mA Cấp nguồn khởi động cho khối điều khiển hoạt động. Nguồn khởi động cấp cho khối điều khiển là nguồn xuất hiện sau khi ta bật công tắc ON-OFF Công tắc tắt mở máy nguồn khởi động là nguồn gián tiếp đi ra từ IC nguồn bao gồm - VKĐ1 Điện áp khởi động 1 Cấp cho bộ dao động 26MHz hoặc 13MHz để tạo xung Clock cho CPU . - VKĐ2 Điện áp khởi động 2 Cấp nguồn cho IC Vi xử lý CPU - VKĐ3 Điện áp khởi động 3 Cấp nguồn cho CPU và Memory Khi được cấp nguồn khối điều khiển hoạt động CPU sẽ truy cập vào bộ nhớ FLASH để lấy ra phần mềm điều khiển mọi sự hoạt động của máy như - Đưa ra lệnh duy trì các điện áp khởi động . - Cho phép màn hình hiển thị - Điều khiển cấp nguồn cho khối thu phát sóng - Kiểm tra dữ liệu trên SIM Card Vì vậy nếu CPU hỏng hay bộ nhớ FLASH hỏng hoặc mất dao động 13MHz thì khối điều khiển sẽ không hoạt động và không đưa ra được các lệnh trên kết quả là máy không mở được nguồn . Trường hợp CPU và FLASH không hỏng nhưng lỗi phần mềm thì máy có thể mất sóng hoặc không đưa ra được giao diện trên màn hình . Cấp nguồn cho khối thu phát sóng hoạt động. Đó là các điện áp điều khiển bao gồm - VĐK1 Điện áp điều khiển 1 - Cấp cho mạch Thu sóng - VĐK2 Điện áp điều khiển 2 - Cấp cho mạch Phát sóng - VĐK3 Điện áp điều khiển 3 - Cấp chung cho mạch Thu Phát sóng Khi khối điều khiển hoạt động và phần mềm bình thường CPU sẽ đưa ra các điện áp điều khiển quay lại IC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    59    0    30-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.