TAILIEUCHUNG - Kể chuyện - TIẾNG VĨ CẦM Ở MỸ LAI

- Dựa vào băng phim, lời kể của GV và những hình ảnh được minh họa trong SGK, HS tìm được lời thuyết minh cho mỗi hình ảnh. Sau đó, các em biết kể sáng tạo câu chuyện theo lời một nhân vật. - Hiểu được ý nghĩa câu chuyện: ca ngợi hành động dũng cảm của những người lính Mỹ có lương tri đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. . | Kể. chuyện TIẾNG VĨ CẦM Ở MỸ LAI I. Mục tiêu nhiệm vụ - Dựa vào băng phim lời kể của GV và những hình ảnh được minh họa trong SGK HS tìm được lời thuyết minh cho mỗi hình ảnh. Sau đó các em biết kể sáng tạo câu chuyện theo lời một nhân vật. - Hiểu được ý nghĩa câu chuyện ca ngợi hành động dũng cảm của những người lính Mỹ có lương tri đã ngăn chặn và tố cáo tội ác man rợ của quân đội Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. II. Đồ dùng dạy học - Các hình ảnh minh họa trong SGK - Băng phim nếu có III. Các hoạt động dạy học Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1. Giới thiệu bài 1 -2 2. GV kể chuyện Hoạt động 1 GV kể lần 1 không chỉ tranh - Chú ý giọng kể - GV ghi tên các nhân vật lên bảng lớp Mai-cơ Tôm-xôn Côn-bơn An-đrê-ốt-ta Hơ-bớt Rô-nan - HS lắng nghe Hoạt động 2 GV kể chuyện lần 2 - Kết hợp lời kể với chỉ ảnh minh họa - HS lắng nghe và quan hoặc kể xong rồi chỉ ảnh và thuyết minh ảnh 3. Hướng dẫn HS kể chuyện 20 sát tranh Hoạt động 1 Hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của đề - Cho HS đọc yêu cầu của bài 1 - 1 HS đọc to lớp lắng - GV lưu ý HS phải dựa vào lời thuyết minh cho mỗi ảnh lời GV kể chú ý làm nổi bật được nội dung chính của câu chuyện nghe Hoạt động 2 Cho HS kể chuyện - Cho HS kể đoạn - Mỗi HS kể 2-3 đoạn. - GV nhận xét khen những HS kể đúng kể hay. Lớp nhận .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.