TAILIEUCHUNG - Các thông số điều khiển của VRay - Phần 2

Tài liệu học tập về Vray = plugin cho 3Dmax. Trong phần 1 chúng ta đã tìm hiểu những nguyên lý làm việc cơ bản và chức năng của một số thông số xác lập trong Vray. Còn bây giờ hãy cùng xem xét những điều đó ứng dụng trên thực tế như thế nào. | Tôi sẽ không dừng lại chi tiết ở đây với thêm cả phần xác lập các hiệu ứng caustic, bởi vì nó đuợc tạo thành bằng photon map và phương pháp làm việc với nó giống như phương pháp chung thiết lập photon map. Tôi sẽ chỉ nói về sừ khác nhau cần phải tính tới giữa chúng. Đầu tiên, sự chiếu photon hướng về phía vật thể, caustic lại tính từ vật thể. Điều đó cho phép với giá trị không lớn caustic-subdivs cho các nguồn sáng sẽ nhận được photon map có mật độ và chất lượng rất cao. Caustic-photon map được tính và lưu trữ riêng rẽ. Điều đó cho phép thiết lập chúng độc lập và nhập vào theo yêu cầu khi render cuối. Khi tạo caustic cũng cần chú ý rằng trong quá trình tính chỉ tham gia 2 hay một vài ( nhưng còn xa mới có thể là toàn bộ) vật thể của khung cảnh- nguồn phát caustic và vật nhận (phản xạ) caustic. Tương ứng, vật thể - nguồn phát, trong tính chất của nó cần bật Generate caustic và tắt Receive caustic. Của vật thê phản xạ caustic – ngược lại. Nguồn phát cần có tính phản xạ hoặc khúc xạ mạnh và IOR lớn hơn 1, vật nhận – ngược lại, cần phải là vật chỉ phản xạ khuếch tán.

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.