TAILIEUCHUNG - Professional Information Technology-Programming Book part 136

Tham khảo tài liệu 'professional information technology-programming book part 136', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | . Commercial Support for OpenBSD Dozens of consulting companies offer commercial support services for OpenBSDso many that it s not reasonable to list them all here. If you are going to run OpenBSD in a production environment and need to have an expert available over the phone 24 7 support contracts are available through the companies in this list http . Further Reading If you want to learn more about OpenBSD or need more intensive explanations of the various components of OpenBSD beyond what the manpages tell you there are a couple of definitive dead tree books out there that can help you Absolute OpenBSD by Michael W. Lucas No Starch Press . This is a great in-depth exploration of OpenBSD but it s now three years and six OpenBSD versions out of date so some information may be old. Mastering FreeBSD and OpenBSD Security by Yanek Korff et al. O Reilly . This book is designed for system administrators who want to improve their OpenBSD server s security. Tìm hiểu ngôn ngữ XML Ebook made by Nguyễn Trung Hiếu Nick Y M mystery_kid1412 Email mystery_kid1412@ Bài 1 Tìm hiểu cấu trúc và cú pháp của XML Để thấy ảnh hưởng rộng lớn của XML trong ngành Công Nghệ Thông Tin cận đại bạn chỉ cần để ý rằng XML là lý do của sự hiện hữu raison d être của Microsoft .Net. Từ WindowsXP trở đi bên trong đầy dẫy XML. Microsoft đã đầu tư hơn 3 tỷ đô la Mỹ vào kỹ thuật nầy và trong tương lai gần đây tất cả phần mềm của Microsoft nếu không dọn nhà được ported qua .NET thì ít nhất cũng được .NET Enabled dùng cho .NET được . Đi song song với .NET là SQLServer 2000 một cơ sở dữ liệu hổ trợ XML hoàn toàn. Có lẽ bạn đã nghe qua Web Services. Đó là những dịch vụ trên Web ta có thể dùng on-demand tức là khi nào cần cho chương trình của mình bằng cách gọi nó theo phương pháp giống giống như gọi một Hàm Function . Web Services được triển khai dựa vào XML và Http chuẩn dùng để gởi các trang Web. Điểm quan trọng của kỹ thuật XML là nó không thuộc riêng về

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.