TAILIEUCHUNG - Quyết định số 28/2003/QĐ-UB

Quyết định số 28/2003/QĐ-UB về việc bổ sung nhiệm vụ cho Công ty xây dựng Dân dụng Hà Nội và thành lập Trung tâm Tư vấn đầu tư và xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Số 28 2003 QĐ-UB CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 17 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG NHIỆM VỤ CHO CÔNG TY XÂY DỰNG dân dụng hà NỘI VÀ THÀNH LẬP TRUNG TÂM TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND Căn cứ Quyết định số 672 QĐ-UB ngày 10 02 1993 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập lại Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội. Xét tờ trình số 74 TTr-SXD ngày 21 01 2003 của Sở Xây dựng về việc đề nghị bổ sung nhiệm vụ và thành lập Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng cho Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Bổ sung nhiệm vụ cho Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội thuộc sở Xây dựng như sau - Xây dựng lắp đặt đường dây và trạm biến áp đến 35 KV. - Tư vấn đầu tư và xây dựng cho các chủ đầu tư trong và ngoài nước về lĩnh vực Thiết kế giám sát quản lý quá trình thi công xây lắp chi phí xây dựng nghiệm thu công trình và soạn thảo hồ sơ mời thầu các công trình xây dựng. - Kinh doanh khách sạn và du lịch lữ hành. Vốn sản xuất kinh doanh của Công ty Tính đến ngày 30 6 2002 là đ Trong đó - Vốn kinh doanh đ - Quĩ đầu tư phát triển đ - Quĩ dự phòng tài chính d Điều 2 Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội chỉ được phép thực hiện các nhiệm vụ trên sau khi đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục với các cơ quan quản lý của Trung ương và Thành phố theo qui định hiện hành. Điều 3 Cho phép Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội được thành lập Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng trực thuộc Công ty. Trụ sở được đặt tại 292 Văn Chương Khâm Thiên quận Đống Đa Hà Nội. - Trung tâm tư vấn đầu tư và xây dựng là một tổ chức kinh tế trực thuộc Công ty hạch toán nội bộ được mở tài khoản chuyên thu và chuyên chi theo sự uỷ quyền của Công ty và được sử dụng con dấu riêng theo qui định hiện hành của Nhà nước. - Giao cho Giám đốc Công ty Xây dựng Dân dụng Hà Nội .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.