TAILIEUCHUNG - Địa Lý Nam Trung Bộ - Dung Quất phần 7

Tham khảo tài liệu 'địa lý nam trung bộ - dung quất phần 7', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ì CHƯƠNG XXVI VĂN HỌC I. VĂN HỌC DÂN GIAN Căn cứ vào thực tế văn học dân gian ở Quảng Ngãi mục này của sách xin tách văn học dân gian của từng dân tộc sinh sống trên địa bàn để khảo xét riêng. Trong mỗi dân tộc sẽ được phân ra hai phần chính phần giớ i thiệu về truyện kể dân gian và phần giớ i thiệu về các loại hình văn vần. Ở đây những ngườ i biên soạn có chú trọng đến tên gọ i vốn có sát với thể loại mà không áp đặt những tên gọi khác. Xin lưu ý thêm rằng ngay cả các tên gọ i thể loại này phần nào cũng do các nhà nghiên cứu đặt và trở nên quen thuộc. 1. VĂN HỌC DÂN GIAN CỦA NGƯỜI VIỆT . TRUYỆN KỂ Bên cạnh những truyện kể rất phổ biến vớ i mọ i ngườ i Việt Nam ở khắp đất nước như Thánh Gióng Mỵ Châu - Trọng Thủy Sơn Tinh - Thủy Tinh Chử Đồng Tử - Tiên Dung Thạch Sanh Tấm Cám. người Việt ở Quảng Ngãi cũng có những sáng tác dân gian gắn liền với vùng đất mà họ đã từng gắn bó trong suốt nhiều thế kỷ. Nhìn dưới góc độ đề tài truyện kể dân gian của người Việt ở Quảng Ngãi phản ánh nhiều khía cạnh khác nhau về các hiện tượng tự nhiên về lịch sử vùng đất về những di tích - thắng cảnh về các nhân vật lịch sử và cả về những con ngườ i bình dị. trên quê hương núi Ân - sông T rà. Về cách giải thích hiện tượng tự nhiên người Việt ở Quảng Ngãi lưu truyền nhiều truyện kể dân gian liên quan đến nhiều ngọn núi nhiều con sông như chuyện ông Khổng Lồ gánh đất lấp biển làm đổ hai đầu đất một đầu thành núi Ân một đầu thành núi Bút chuyện về những dấu chân khổng lồ ở Sa Kỳ ở Gò Yàng chuyện về các dấu chân thiêng của Cao Biền chuyện về Hòn Son Hòn Chữ ở Sa Huỳnh. Gắn liền với các di tích văn hóa - lịch sử danh lam thắng cảnh có các chuyện về Cao Biền yểm núi Long Đầu và sự tích vua Nam Chiếu bên bờ sông Trà chuyện về chuông Thần giếng Phật trên chùa Thiên Ân chuyện về giếng Vua ở làng Thanh Thủy Bình Sơn chuyện về giếng Ông Miềng ở đảo Lý Sơn chuyện về Ông Rau ở núi Long Phụng chuyện về 4 ông tu tiên ở chùa Hang Lý Sơn chuyện về hòn Ông hòn Bà ở vùng cửa biển Sa Cần chuyện về Kha Hổ

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.