TAILIEUCHUNG - Bài báo cáo thực hành kinh tế lượng

Ở mỗi quốc gia, xuất khẩu và nhập khẩu là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Không chỉ tác động đến GDP phản ánh trình độ sản xuất mà phản ánh mức độ hội nhập quốc tếcủa quốc gia đó. Đối với Việt Nam chúng ta, việc không ngừng tăng cường xuất nhập khẩu trong thời gian dài vừa qua thực sự là điều là đáng khích lệ. | Bài báo cáo thực hành kinh tế lượng Ở mỗi quốc gia, xuất khẩu và nhập khẩu là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Không chỉ tác động đến GDP phản ánh trình độ sản xuất mà phản ánh mức độ hội nhập quốc tế của quốc gia đó. Đối với Việt Nam chúng ta, việc không ngừng tăng cường xuất nhập khẩu trong thời gian dài vừa qua thực sự là điều là đáng khích lệ. Dựa trên cơ sở thu nhập số liệu về tốc độ tăng trưởng của tổng mức luân chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu (Y), tốc độ tăng xuất khẩu (X2), Tốc độ tăng nhập khẩu (X3) của Việt Nam từ năm 1993 đến năm 2008 ta có bảng số liệu sau theo nguồn Tổng Cục thống kê 2008: Năm Y X2 X3 1993 1994 1995 43 1996 40 1997 1998 4 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 15 2007 2008 I. Lập mô hình hồi quy Dựa vào mối quan hệ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
17    78    0    30-06-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.