TAILIEUCHUNG - Địa Lý Nam Trung Bộ - Dung Quất phần 6

Tham khảo tài liệu 'địa lý nam trung bộ - dung quất phần 6', khoa học xã hội, lịch sử văn hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | dụng cũng đã tăng lên đáng kể. Bên cạnh việc dùng điện để thắp sáng nhiều gia đình khá giả đã mua sắm những dụng cụ sử dụng điện năng như quạt điện máy bơm nước máy nghe. Từ đó thị trường mua bán hàng điện và đồ dùng sử dụng điện ở Quảng Ngãi cũng đã dần dần hình thành. Ngoài tổ hợp điện của nhà máy phát điện Quảng Ngãi trong các doanh trại của quân đội Sài Gòn nhất là các chi khu quân sự cấp quận các sở chỉ huy cấp tiểu đoàn trở lên bộ máy chiến tranh của ngườ i Mỹ cũng đã trang bị những máy phát điện cỡ nhỏ 100kW trở xuống phục vụ cho các mục đích quân sự đàn áp cách mạng. 3. GIAI ĐOẠN 1971 - 1975 Để cung cấp điện cho Nhà máy Đường Quảng Ngãi và nhu cầu sử dụng điện của ngườ i dân Ty Điện lực Quảng Ngãi đã cho lắp đặt thêm 3 máy nhiệt điện mớ i tăng thêm nâng tổng công suất của tổ hợp phát điện Quảng Ngãi lên . Các máy phát điện lắp đặt trong giai đoạn này gồm 2 máy SACM 625kVA công suất 1 máy SAcM 1500kVA công suất . Về đường dây ngoài 2km đường dây 6 6 0 22kV kéo dài mạng điện từ thành phố Quảng Ngãi tới thị trấn Sơn Tịnh còn có thêm đường dây 15 6kV 6 0 4kV đưa điện phục vụ cho Nhà máy Đường. Lúc này đã có tổng cộng 10 trạm biến áp hạ thế được lắp đặt trong khu vực nội ô và thị trấn Sơn Tịnh số công nhân thợ chuyên môn kĩ thuật có tổng cộng 22 ngườ i. Bên cạnh các cơ quan công sở trại lính là đối tượng ưu tiên hàng đầu trong việc cung cấp điện số gia đình sử dụng điện đã tăng lên đã xuât hiện một số cơ sở sản xuât vừa và nhỏ vận hành băng điện năng của nhà máy phát điện Quảng Ngãi như các nhà máy sản xuất nước đá các cơ sở gia công cơ khí. Nhìn chung trong giai đoạn 1956 - 1975 ngành điện ở Quảng Ngãi tuy đã được hình thành nhưng vẫn còn yếu chủ yếu phục vụ cho hoạt động của bộ máy chính quyền và quân đội Sài Gòn điện dân dụng chỉ để thắp sáng công cộng và trong gia đình điện phục vụ sản xuất chiếm tỉ lệ rất thấp và chưa thật sự tác động rõ rệt vào sự phát triển sản xuất công nghiệp thị trường dịch vụ hàng điện còn ở giai đoạn .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.