TAILIEUCHUNG - Tập đọc - THẦY THUỐC NHƯ MẸ HIỀN

- Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể nhẹ nhàng, chậm rãi, thể hiện thái đọc cảm phục tấm lòng nhân ái, không màng danh lợi của Hải Thượng Lãn Ông. - Hiểu nội dung ý nghĩa bài văn: Ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu, nhân cách cao thượng của danh y Hải Thượng Lãn Ông. | Tập. dóc THẦY THUÔC NHƯ MẸ HIỀN I. Mục tiêu nhiệm vụ - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể nhẹ nhàng chậm rãi thể hiện thái đọc cảm phục tấm lòng nhân ái không màng danh lợi của Hải Thượng Lãn Ông. - Hiểu nội dung ý nghĩa bài văn Ca ngợi tài năng tấm lòng nhân hậu nhân cách cao thượng của danh y Hải Thượng Lãn Ông. II. Đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần cho HS luyện đọc diễn cảm. III. Các hoạt động dạy- học Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1. Kiểm tra 4 2. Bài mới Hoạt động 1 Giới thiệu bài. 1 Hoạt động 2 Luyện đọc. 10-11 a GV hoặc 1 HS đọc cả bài 1 lần. - Cần đọc với giọng nhẹ nhàng chậm rãi. b Hướng dẫn HS đọc đoạn nối tiếp. - GV chia đoạn 3 đoạn. d GV đọc diễn cảm toàn bài. Hoạt động 3 Tìm hiểu bài. 9-10 - HS dùng bút chì đánh dấu đoạn trong SGK. - Cho HS đọc thành tiếng đọc thầm 2 mẩu chuyện Lãn Ông chữa bệnh. - Cho HS trả lời câu hỏi. Hoạt đông 4 Đọc diễn cảm. 6-7 - GV đọc toàn bài 1 lần. - GV đưa bảng phụ đã ghi đoạn văn cần luyện đọc. - Cho thể cho HS thi đọc diễn cảm. 3. Củng cố dặn dò 2 - GV nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài tiếp.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.