TAILIEUCHUNG - Đề tài: Bé chơi với vòng - Nhóm lớp: Mầm

- Củng cố biểu tượng về hình tròn (to-nhỏ) màu vàng, màu xanh, màu đỏ - Khơi gợi sự hứng thú và trí tưởng tượng ở trẻ - Tạo ra được sản phẩm riêng của chính mình Chuẩn bị: Vòng thể dục màu xanh, đỏ, vàng, to, nhỏ Nguyên vật liệu mở: lá, kim sa, hột hạt, giấy, hồ, keo 2 mặt, dây ni lông, dây vải,. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Đề tài Bé chơi với vòng Nhóm lớp Mầm î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î x x x Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Mục đích yêu cầu Mục đích yêu cầu - Củng cố kỹ năng xếp cạnh - Củng cố biểu tượng về hình tròn to-nhỏ màu vàng màu xanh màu đỏ - Khơi gợi sự hứng thú và trí tưởng tượng ở trẻ - Tạo ra được sản phẩm riêng của chính mình Chuẩn bị Vòng thể dục màu xanh đỏ vàng to nhỏ Nguyên vật liệu mở lá kim sa hột hạt giấy hồ keo 2 mặt dây ni lông dây vải . Tiến trình Hoạt động 1 bé chơi với vòng Cho trẻ đọc bài thơ bắp cải xanh Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Đọc hết bài thơ cô tung vòng ra cho trẻ chơi Cô hỏi trẻ đây là cái gì vòng của con to hay nhỏ so với vòng của bạn con sẽ chơi được gì bằng cái vòng này trẻ suy nghĩ sáng tạo và cô gợi mở thêm cho trẻ xếp đường đi đoàn tàu lắc vòng kéo co làm cổng chui xoay vòng lăn vòng vì sao con lăn được vậy vì nó là hình tròn Hoạt động 2 lễ hội hóa trang Chia trẻ ra làm 3 nhóm Cung cấp cho trẻ nhiều nguyên vật liệu mở Cô đưa ra mục đích yêu cầu các con hãy tạo ra thật là nhiều vòng tròn từ các nguyên vật liệu mở như là lá kim sa giấy hột hạt hồ keo dây kéo .sau đó các con hãy Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.