TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Thế giới động vật - Đề tài: Những chú Cá ngộ nghĩnh - Lứa tuổi: 3 – 4 tuổi ( Lớp Mầm)

- Trẻ biết một số đặc điểm cấu tạo và hoạt động của Cá. - Trẻ biết một số loài Cá gần gũi, quen thuộc với trẻ và mở rộng tầm nhìn về một số loài Cá khác. - Trẻ biết nơi sống và biết lợi ích của Cá. - Trẻ biết một số món ăn bổ dưỡng từ Cá và biết được Cá có rất nhiều chất bổ dưỡng giúp cho trẻ mau lớn và thông minh. | GÍAO ÁN LÀM QUEN MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH Chủ đề Thế giới động vật Đề tài Những chú Cá ngộ nghĩnh Lứa tuổi 3 - 4 tuổi Lớp Mầm Thời gian thực hiện I MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 1 KIẾN THỨC - Trẻ biết một số đặc điểm cấu tạo và hoạt động của Cá. - Trẻ biết một số loài Cá gần gũi quen thuộc với trẻ và mở rộng tầm nhìn về một số loài Cá khác. - Trẻ biết nơi sống và biết lợi ích của Cá. - Trẻ biết một số món ăn bổ dưỡng từ Cá và biết được Cá có rất nhiều chất bổ dưỡng giúp cho trẻ mau lớn và thông minh. 2 KỸ NĂNG - Củng cố kỹ năng làm một số động tác mô phỏng theo nhịp bài hát - Sáng tạo trong cách diễn đạt ngôn ngữ khi trẻ trả lời câu hỏi của cô và khi đối thoại cùng Cá. - Sử dụng màu và vật liệu mình thích để tạo ra Cá. 3 GIÁO DỤC - Giáo dục trẻ có thái độ yêu thương và ý thức bảo vệ chăm sóc các con vật Con Cá II CHUẨN BỊ - Nhạc bài hát Cá vàng bơi - Tranh con Cá vàng Tranh động - Máy tính - Máy chiếu - Tranh Cá cắt rời bộ phận Đầu mình đuôi. - 2 đoạn phim ngắn về Cá - Tranh một số loài Cá gần gũi với trẻ và một số loài Cá khác - Màu và nguyên vật liệu tạo hình Cá III NỘI DUNG KẾT HỢP - Âm nhạc - Tạo hình IV PHƯƠNG PHÁP - BIỆN PHÁP - Trò chuyện - Đàm thoại - Trực quan - Thực hành V TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN 1 Hoạt động 1 ôn định - Giới thiệu - Cô mở nhạc không lời trên máy tính bài hát Cá vàng bơi trẻ làm theo cử động minh họa bài hát cùng cô. Kết thúc bài hát có tiếng gọi Các Bé ơi Các Bé ơi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.