TAILIEUCHUNG - Đăng ký khai tử

Tham khảo tài liệu 'đăng ký khai tử', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký khai tử. Thông tin Lĩnh vực thống kê Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Ủy ban nhân dân cấp xã Cơ quan phối hợp nếu có Ban nhân dân ấp. Cơ sở Y tế. Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc. Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Bản chính giấy chứng tử Các bước 1. Tên bước Mô tả bước Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết thực hiện Tên bước Mô tả bước việc đăng ký khai tử. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chết thân nhân của người chết nếu người chết không có thân nhân thì chủ nhà hoặc người có trách nhiệm của cơ quan đơn vị tổ chức nơi người đó cư trú hoặc công tác trước khi chết nộp hồ sơ đăng ký khai tử tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết. Sau khi kiểm tra các giấy tờ hợp lệ cán bộ tư pháp hộ tịch ghi vào sổ đăng ký khai tử Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người đi khai tử một bản chính Giấy chứng tử. Bản sao Giấy chứng tử được cấp theo yêu cầu của người đi khai tử. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy báo tử do Giám đốc bệnh viện hoặc người phụ trách cơ sở y tế cấp. Số bộ hồ sơ 01 Tên mẫu đơn mẫu tờ khai Văn bản qui định Tờ khai đăng ký khai tử quá hạn nếu không có Quyết định số 01 2006 QĐ-giây báo tử . BTP. Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.