TAILIEUCHUNG - Tài liệu hướng dẫn sử dụng - Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu thống kê đất đai

Phần mềm TK05 là phần mềm chuẩn của BTNvaMT, Được sử dụng để hỗ trợ trong tổng kiểm kê đất đai. Ưu điểm của phần mềm là giao diện bằng tiếng việt dễ sử dụng, tổng hợp số liệu một cách chóng, chính xác, khả năng xuất dữ liệu sang dạng word để đọc khi muốn kiểm tra độ chính xác của số liệu vừa nhập. Các bạn chỉ cần có số liệu thực địa(hay số liệu hiện trạng) một cách chính xác là phần mềm sẽ hổ trợ phần xử lý số liệu cho các bạn, sau khi xử. | Chương 20 Ký sự bắt ma Bước ra khỏi phòng của Hội sinh viên Sảnh chỉ muốn khóc to lên một hồi. Tuy bằng chứng đã rõ ràng nhưng Sảnh vẫn không thể tin Hinh thật sự có trục trặc về thần kinh. Bao năm nay chưa từng thấy khổ sở thế này. Hồi nọ được tin Hinh phải nằm

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.