TAILIEUCHUNG - Thủ tục về Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính tỉnh An Giang thuộc Lĩnh vực thống kê:Hành chính tư pháp | Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Thông tin Lĩnh vực thống kê Hành chính tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định Uỷ ban nhân dân tỉnh. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Sở Tư pháp Cơ quan phối hợp nếu có Công an tỉnh Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết Không chuyển công an xác minh 24 ngày làm việc. Chuyển công an xác minh 37 ngày làm việc Đối tượng thực hiện Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Tên phí Mức phí Văn bản qui định Lệ phí kết hôn có yếu tố nước ngoài đồng. Quyết định số 17 2007 QĐ- UBND. Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này và hai người kết hôn trực tiếp nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp trong trường hợp một trong hai người vắng mặt nhưng có lý do chính đáng thì phải có giấy ủy quyền cho người còn lại đến nộp hồ sơ. Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ và cho phiếu hẹn ngày hai bên cá nhân trực tiếp đến phỏng vấn. Sở Tư pháp kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ trong hồ sơ yêu 2. À -1 Ẵ Ẵ À cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ chưa hợp lệ. Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ Sở Tư pháp tiến 3. hành phỏng vấn lập biên bản phỏng vấn các bên cá nhân. Sở Tư pháp niêm yết việc kết hôn của cá nhân trong 7 ngày liên tục tại trụ sở Sở Tư pháp đồng thời có công văn đề nghị Ủy ban 4 nhân dân cấp xã nơi cư trú của bên cá nhân là công dân Việt Nam thực hiện niêm yết trong 7 ngày liên tục tại trụ sở Ủy ban nhân dân kể từ ngày nhận được công văn của Sở Tư pháp. Trong quá trình niêm yết nếu có khiếu nại tồ cáo hoặc phát hiện hành Tên bước Mô tả bước vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hôn nhân gia đình thì Ủy ban nhân dân phải có văn bản báo cáo ngay cho Sở Tư pháp. Sở Tư pháp nghiên cứu thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn. Trường hợp xét thấy vấn đề xác minh thuộc chức năng của cơ quan công an Sở Tư pháp có công văn nêu rõ vấn đề cần xác minh và gửi kèm 1 bộ hồ sơ cho công an có thẩm quyền xác minh cơ quan công an trả lời kết quả

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.