TAILIEUCHUNG - Cai Sữa Sớm Và Nuôi Dưỡng Lợn Con - Ks.Nguyễn Văn Hiền phần 6

Việc tăng năng suất đàn lợn phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó cai sữa sớm có vai trò quan trọng đặc biệt không loại trừ vấn đề đảm bảo cho tất cả lợn con đẻ ra phải được bú đủ lượng sữa đầu vốn rất cần cho sự phát triển của chúng sau này | nuôi đến 70- 90 ngày tuổi đạt bình quân 1 con là 25-30 kg. Bình quân mỗi ô chuồng nhốt từ 12-16 con với diện tích thích họp nhất 0 35 m2 llợn con. Chuồng không có gió lùa lót sàn bằng gỗ mỏng. Độ ẩm bình quân trong chuồng luôn luôn đảm bảo 70-80 nhiệt độ thích hợp trong chuồng 27GC duy trì nhiệt trong tháng đầu khi mói cai sữa sau đó giảm xuống 20 C lưu ý theo dõi đê luôn luôn cho lợn đủ ấm và khô ráo 3. Cho ăn uổng - Không cho lợn con ăn thức ăn rắc trẽn sàn vì vừa mất vệ sinh vừa lãng phí thủc ăn có thể tói 8-15 . Chúng ta cho lợn sau cai sữa ăn theo máng ăn có lỗ điều chỉnh để thúc ăn không vung vãi ra ngoài. - Nên sử dụng vòi nước tự động cho lợn con uống miệng của vòi nước có đường kính nhỏ 3mm mãi vòi phục vụ cho 6-8 con lợn con độ cao của vòi nước càn phải thường xuyên chỉnh cho phù hợp vói sự phát triển của lợn con. 41 Chuông IV CHUỒNG TRẠI VÀ xử LỲ NƯỚC THẢI Sau khi đẻ vấn đề chủ yếu là giữ cho tất cả lợn con sống và khỏe mạnh. Thiệt hại 20 lợn con sơ sinh là hoàn toàn thông thường và hầu hết xảy ra vào 48 giờ đầu. Ngay cả ở những trại chăn nuôi tốt nhất cũng thiệt hại tới 5 do nhiều yếu tố trong đó yeu tố thiếu chuồng trại tốt với một môi trường điều hòa là cơ bản. Chuồng nuôi lợn nói chung đặc biệt là chuồng nuôi lợn nái - lợn con ít nhất can có môi trường tót thích hợp cho lợn - chủ yếu là ấm khô thoáng không có gió lùa yêu cầu lao động ít nhất chú trọng tới luân chuyển lợn thức ăn phân thải và cách sắp đặt thuận tiện đủ tiện nghi cho sự an toàn của người lao động. I. YÊU CẦU VỀ NHIỆT ĐỘ KHÍ HẬU CHUồNG NUÔI Ở chuồng nuôi dưỡng lợn nâi - lem con đòi hỏi 2 điều kiện nhiệt độ khác nhau một cho lợn con và một cho lợn nái. Nhiệt độ ở chuồng thích họp nhất cho lợn nái là 18-20 C. Ngược lại ở chuồng nuôi dưỡng lợn con thích hợp là 27 c. Nhiệt độ ở chuồng nên duy trì theo lợn nái nhưng 42 cần tạo thêm một khu cấp thêm nhiệt ở chỗ lợn con tập ăn để đáp ứng nhu cầu nhiệt độ tối ưu cho chúng. Ở các ô chuồng nơi nhiệt độ chuồng không thế duy trì cần các chỗ tập ăn

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.