TAILIEUCHUNG - Chủ đề: Tìm hiểu thực vật - Đề tài: Em yêu cây xanh - Nhóm lớp: Lá

- Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc thông qua các hoạt động ca múa hát. - Hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát. - Phát triển khả năng sáng tạo trong các hoạt động múa hát. - Tách số lượng 7 thành 2 nhóm. | Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Chủ đề Tìm hiểu thực vật Đề tài Em yêu cây xanh Nhóm lớp Lá Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com I. Mục đích yêu cầu - Phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc thông qua các hoạt động ca múa hát. - Hát đúng lời đúng giai điệu bài hát. - Phát triển khả năng sáng tạo trong các hoạt động múa hát. - Tách số lượng 7 thành 2 nhóm. II. Chuẩn bị - Tranh về nội dung bài hát Em yêu cây xanh - Băng keo nhựa vẽ vòng tròn. - Nhạc bài hát Lý cây bông III. Tiến Hành 1. Hoạt động 1 Em yêu cây xanh Trẻ nghe cô hát Em yêu cây xanh . Trò chuyện về nội dung bài hát Em yêu cây xanh Cô hát từng đoạn cho trẻ hát theo Cô và trẻ cùng hát lại bài hát. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www. mamnon. com Cô mời từng nhóm lên hát có thể hát theo cô nếu trẻ chưa thuộc và biểu diễn theo ý trẻ. Các nhóm có thể thảo luận trước để biểu diễn bài hát sinh động hơn. 2. Hoạt động 2 Xem ai múa giỏi. Cô và trẻ cùng nghe và vận động theo nhạc bài hát Lý cây bông. Cô chia trẻ theo nhóm mỗi nhóm chọn một loại nhạc cụ sau đó lần lượt từng nhóm biểu diễn theo nhạc bài hát Lý cây bông. khuyến khích mỗi nhóm biểu diễn theo một loại nhạc cụ và sáng tạo vận động riêng. 3. Hoạt động 3 Trò chơi vòng tròn to và vòng tròn nhỏ. Ở 3 góc cô vẽ 3 cặp vòng tròn vòng tròn nhỏ ở trong vòng tròn to ở ngoài vòng tròn nhỏ đường kính 1m vòng tròn lớn đường kính . Cô bật nhạc trẻ vận động sáng tạo theo giai điệu nhạc nhạc nhanh vận động nhanh nhạc chậm vận động chậm. Khi hết nhạc các bạn sẽ chạy nhanh về vòng tròn vòng tròn nhỏ bên trong 3 người vòng tròn lớn bên ngoài 4 người. Người nào chậm chân sẽ phải đứng ra ngoài. Cô và trẻ đếm lại số người ở mỗi cặp vòng tròn. Trẻ em hôm nay - Thế giới ngày mai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.