TAILIEUCHUNG - 101 Câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp tập 9 part 5

Tham khảo tài liệu '101 câu hỏi thường gặp trong sản xuất nông nghiệp tập 9 part 5', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Trểng tiêu thế nào cho hiệu quảĩ ỉớn đáp ứng đủ cho thời gian kinh tế của tiêu. - Cây nọc thường có sẵn đầu tư lúc dầu ít. - Tạo bóng rợp cho cây con nhâ t là năm đầu khi mới trồng vì cây con cần bóng rợp . - Trong mùa nắng rễ của các cây nọc ăn sâu có tác dụng như một cái bơm bơm nước và dưỡng liệu ở các tầng đất sâu trầ lại cho tầng mặt. - Ngoài ra các rễ bám cũng tận dụng dược một phần nào nước và nhựa từ vỏ cây nọc. Tuy nhiên bên cạnh dó thì việc dùng các nọc sông cũng có nhiều hạn chế - Cây nọc cạnh tranh dinh dưỡng với tiêu che một phần ánh sáng khi tiêu đã trưởng thành đang ở thời kỳ sản xuất do đó năng suất thấp vì gié hoa cho tỉ lê hoa lưỡng tính giảm đưa dến tỉ lệ đậu trái thâ p. - Tán lá che ánh sáng nên phải tốn công xén tỉa cây nọc hàng năm vào đầu mùa mưa để cho tiêu có đủ ánh sáng. - Có thể lây truyền một số sâu bệnh cho tiêu khi cây nọc mắc phải. - Trồng với khoảng cách lớn hơn nên bị giảm số cây trên một đơn vị diện tích. - Khi trồng với nọc sống tiêu phải trồng xa gốc nọc ít nhất từ 0 6 - 0 7 m đặc biệt với dừa phải trồng xa gốc đến 2 m để tránh sự cạnh tranh với rễ dừa. 50 ThS. Trần Vãn Hòa Câu 39 Hỏi Trong trường hựp cây nọc chết bị yếu cần thay nọc khác có được không Nếu được cần phải làm thế nào Đáp Việc thay nọc nửa chừng cho tiêu dược song đây là một việc làm bất đắc dĩ cần phải chọn cây tốt cho tiêu trước khi trồng vì sau khi thay nọc phải mâ t 1-2 năm cây tiêu mới phục hồi. Để thay nọc chúng ta phải tiến hành theo các bước sau - Vào cuối mùa nắng sau khi thu hoạch xong ta tiên hành xén tỉa bớt các cành ác nhỏ chỉ chừa 8-12 cành ác chính câ p 1 phân bố đều trên nọc. - Lấy nọc cũ ra thay nọc mới vào. - Dùng dây nylon mỏng buộc các thân chính vào nọc mới. Khi buộc lưu ý phải dùng loại dây không thấm nước không nên dùng dây chuối khô hay các loại dây thâm nước khác dây thấm nước sẽ làm các mầm bệnh phát triển ngay ở chỗ buộc làm đứt dây tiêu. Khi buộc nhớ phân bố dều các thân quanh gốc. Buộc xong tưới nước cho tiêu và sau đó nên tưới 2 lần .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN