TAILIEUCHUNG - Giáo án ĐỊa lý lớp 7 : Tên bài dạy : KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ

– Mục tiêu : 1) Kiến thức : - Sự phân chia đất đai ở Trung và NM ko đi62ng đều . - Cải cách ruộng đất ở T và NM ít thành công - Sự phân bố NN ở T và NM . 2) Kỹ năng : đọc và phân tích LĐ để tìm ra vị trí ĐL , đặc điểm ĐH Trung và NM II – Đồ dùng dạy học : - Lược đồ NN Trung và NM - Tư liệu , tranh ảnh về | KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MĨ I - Mục tiêu 1 Kiến thức - Sự phân chia đất đai ở Trung và NM ko đi62ng đều . - Cải cách ruộng đất ở T và NM ít thành công - Sự phân bố NN ở T và NM . 2 Kỹ năng đọc và phân tích LĐ để tìm ra vị trí ĐL đặc điểm ĐH Trung và NM II - Đồ dùng dạy học - Lược đồ NN Trung và NM - Tư liệu tranh ảnh về tiểu điền trang và đại điền trang . III - Phương pháp trực quan phát vấn diễn giảng nhóm. IV - Các bước lên lớp 1 Ổn định 2 Kiểm tra bài cũ - Quá trình đô thị hoá T và Nm có phù hợp với trình độ phát trei63n KT ko vì sao 3 Giảng Hoạt đông 1 NÔNG NGHIỆP TRUNG VÀ NAM MĨ Hoạt đông dạy và học Ghi bảng MT HS nắm hình thức phân bố đặc I - NÔNG NGHIỆP điểm ngành NN TRUNG VÀ NAM Quan sát và phân tích H MĨ cho nhận xét về các hình thức tổ a Các hình thức sử chức sản xuất NN thể hiện trên các hình dụng trong NN có 2 ảnh trên . hình thức Có mấy hình thức sx NN chính - Tiểu điền trang Hình đại diện cho hình - Đại điền trang thức sx NN nào Hình đại diện cho hình thức sx Chế độ sở hữu NN nào ruộng đất còn bất hợp lý. Nền NN của nhiều Gv yêu cầu tảho luận nhóm nội dung nước còn sự lệ thuộc đặc điểm 2 hình thức sx chính . vào nước ngoài . - Đại diện nhóm báo kết quả . nhóm khác bổ sung . - GV chuẩn xác kiến thức . Nêu lên sự bất hợp lý trong chế dộ sở hữu ruộng đất ở T và NM Người nông dạn chiếm số đông trong dân số nhưng sở hữu diện tích nhỏ - ko ruộng làm thuê. Trong khu có đại điền chủ có diện tích canh tác lớn - sự bất hợp lý - khiếncác QG ở T và TM b Các ngành NN đã ban hành luật cải cách ruộng đất . - Trồng trọt Dựa vào H cho biết T và NM có Chủ yếu cây CN các loại cây trồng chủ yếu nào và phân và cây ăn quả . bố ở đâu 1 số nước phát triển Gv lập bảng tên các cây trồng chính và LT NM sự phân bố - Ngành trồng trọt - Yêu cầu nghiên cưú cá nhân mang tính chất .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.