TAILIEUCHUNG - Ống cắm cọ make up điệu đà

Cắt bìa màu thành 4 tấm cỡ chừng 10x12cm và 1 tấm 10x10cm nha! | Ống cắm cọ make up điệu đà Nếu bạn hay make up thì nên làm cái này để đựng đồ. Tiện lắm í Chuẩn bị những đạo cụ này nhé - Bìa mô hình - Vải bóng ruy băng - Kéo keo nên Ấ 1 Ầ 1 A 1 - V A T-V - Đên phân hành động này D Bước 1 - Cắt bìa màu thành 4 tấm cỡ chừng 10x12cm và 1 tấm 10x10cm nha Bước 2 - Rùi dùng keo 502 dựng thành hộp nghen. Bước 3 - Tiếp theo là cắt vải màu bọc hộp nè. Bước 4 - Cắt bớt phần vải thừa rùi bọc 2 mặt đối xứng nhau vào .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.