TAILIEUCHUNG - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP " PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI GIA CẦM VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ CHĂN NUÔI GIA CẦM TẠI LONG AN "

Chăn nuôi gia cầm là nghề truyền thống lâu đời của nhân dân ta. Nó cung cấp cho chúng ta sản phẩm thịt và trứng, là nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao vì thế đòi hỏi nhu cầu cung cấp cho xã hội ngày càng nhiều. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ QUẢN TRỊ KINH DOANH ra o LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI GIA CẦM VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA HỘ CHĂN NUÔI GIA CẦM TẠI LONG An Giáo viên hướng dẫn MAI VĂN NAM Sinh viên thực hiện PHAN ANH THƯ Mã số SV 4054289 Lớp KTNN1 K31 Tháng 05 2009 LỜI CẢM TẠ Luận văn tốt nghiệp là một công trình khoa học quan trọng của sinh viên năm cuối ở trường đại học. Do tính chất phức tạp và những yêu cầu đặt ra của một luận văn mỗi sinh viên khi tiến hành đề tài nghiên cứu của mình đều nhận được sự hướng dẫn tận tình tận tâm của thầy cô cũng như sự nhiệt tình giúp đỡ của các cơ quan đơn vị cá nhân. có liên quan đến đề tài. Trong kỳ thực tập tốt nghiệp của mình để thực hiện được đề tài Phân tích hiệu quả chăn nuôi gia cầm và các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của hộ chăn nuôi gia cầm tại Long An tôi đã nhận được nhiều sự giúp đỡ - Trước hết xin chân thành cảm ơn Khoa Kinh tế - QTKD trường Đại học Cần Thơ đã tạo điều kiện cho tôi có cơ hội tiếp xúc thực tế sản xuất để tôi có thể hiểu thêm về thực tế sản xuất sau thời gian học những lý thuyết liên quan. - Xin chân thành cám ơn Tiến sĩ Mai Văn Nam thầy đã hướng dẫn tận tình trong quá trình thực hiện đề tài. - Xin chân thành cám ơn các cơ quan Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Long An Chi cục thú y tỉnh Tiền Giang Trạm thú y huyện Châu Thành Phòng Nông nghiệp huyện Châu Thành Phòng Kinh tế huyện Châu Thành Phòng Thống kê huyện Châu Thành đã tạo mọi điều kiện để tôi thu thập đủ các số liệu có liên quan. - Xin chân thành cám ơn các cán bộ thú y các xã Phú Ngãi Trị Bình Quới Thuận Mỹ và Vĩnh Công đã tạo điều kiện hướng dẫn tôi đến các hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn huyện. - Xin chân thành và cảm tạ sự hợp tác của 58 hộ chăn nuôi gia cầm trên địa bàn huyện Châu Thành để tôi để tôi có thể thu thập đủ các số liệu sơ cấp một cách thuận lợi. Trang i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    58    0    05-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.