TAILIEUCHUNG - Một số suy nghĩ về việc nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên âm nhạc ở các trường Sư phạm

Tham khảo tài liệu một số suy nghĩ về việc nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên âm nhạc ở các trường sư phạm , tài liệu phổ thông, thể loại khác phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đội ngũ giảng viên âm nhạc ở các trường Sư phạm (hoặc trường ĐH có khoa sư phạm) hiện nay cũng không nằm ngoài tình hình chung đó, có phần khiêm tốn hơn. Theo tôi được biết, giảng viên âm nhạc ở các trường Sư phạm phần nhiều chỉ mới có trình độ đại học, một số ít không đáng kể thạc sĩ ( phần lớn không rõ về chuyên ngành). Giảng viên âm nhạc tại khoa Sư phạm xã hội trường ĐH Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi cũng vậy, phần lớn được đào tạo từ Học viện âm nhạc Huế, một số khác từ các trường Đại học Sư phạm có khoa âm nhạc trong cả nước nên trình độ và khả năng không đồng đều. Những giảng viên được đào tạo chuyên ngành từ Học viện âm nhạc thì có chuyên môn vững, kỹ năng thực hành tốt nhưng còn hạn chế về phương pháp dạy học cho đối tượng người học là sinh viên sư phạm, bởi bị ảnh hưởng của cách dạy - học ở nhà trường chuyên nghiệp; ngược lại giảng viên âm nhạc tốt nghiệp từ các trường Sư phạm âm nhạc lại thiếu những kỹ năng cần thiết bởi thật sự họ không có được một chuyên ngành sâu ( ví dụ: Piano, Thanh nhạc, Sáng tác, Lý luận, ) mà thực tiễn đào tạo giáo viên âm nhạc trong nhà trường Sư phạm rất cần. Đó là những bất cập rất lớn mà không phải một sớm một chiều có thể khắc phục được.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.