TAILIEUCHUNG - Nghệ thuật bán hàng trong kinh doanh

I. BÁN HÀNG VÀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 1. Thuận lợi và bất lợi. a. Thuận lợi: - Được gặp gỡ và và giao tiếp với các đối tượng khách hàng khác nhau. - Có được thu nhập hứa hẹn: Lương cố định + % doanh số. - Tạo ra sự linh hoạt trong công việc . - Có điều kiện học việc từ cơ bản. - Có cơ hội thăng tiến rất cao. - Tạo ra rất nhiều thách thức và tính trách nhiệm của từng thành viên. Phẩm chất của nhân viên bán hàng | KỸ NĂNG BÁN HÀNG Thạc sỹ Vũ Anh Trọng Nghệ thuật bán hàng trong kinh doanh I. BÁN HÀNG VÀ NHÂN VIÊN BÁN HÀNG 1. Thuận lợi và bất lợi. a. Thuận lợi b. Bất lợi - Được gặp gỡ và và giao tiếp với các đối tượng khách hàng khác V ề thời gian không bao giờ có thời gian chính xác ít - nhau. được giám sát. - Có được thu nhập hứa hẹn Lương cố định doanh số. - Xung đột tiềm ẩn giữa công ty và khách hàng mà bạn - Tạo ra sự linh hoạt trong công việc . là người bạn đại diện. - Có điều kiện học việc từ cơ bản. - Gây ra sự thất vọng khi hoạt động kinh doanh. - Có cơ hội thăng tiến rất cao. - Có những định kiến tiêu cực. - Tạo ra rất nhiều thách thức và tính trách nhiệm của từng thành - Hay gặp phải sự bực tức trong công việc. viên. - Ngại yêu cầu khách hàng mua sản phẩm. Phâm chất của nhân viên bán hàng. - Phải luôn biết tự động viên chính mình. - Phải biết sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Có thể tin và đáng tin. - - Phải luôn có động lực học hỏi để phát triển. - Phải có đạo đức và giỏi kiến thức về sản phẩm. - Có khả năng giao tiếp và xử lý tốt các tình huống. - Có được sự nhạy cảm. 2. Khái quát hoạt động bán hàng. Bán hàng là công đoạn cuối cùng để hoàn vốn. - Bán hàng là hoạt động thể hiện phong cách đồng thời thể hiện sự vận dụng sáng tạo. - Bán hàng là hoạt động trao đổi và nhận tiền. - Bán hàng là hoạt động kinh doanh giữa con người và con người nhằm khám phá thoả mãn và có lợi cho cả hai bên. - - Bán hàng là sự khởi nguồn của tất cả các hoạt động. 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng. a. Do sự phát triển của nền kinh tế và nhu cầu. Thời kỳ thiếu thốn qua đi mọi thứ sản xuất ra đều bán được. Thời kỳ vật chất tạm ổn định khách hàng quan tâm đến chất lượng vật lý. Khách hàng bắt đầu quan tâm đến chất lượng tâm lý nhu cầu thiết thực được giải quyết . Nền kinh tế càng phát triển thì kéo theo nhu cầu cùng phát triển theo. b. Do tâm lý và sự hiểu biết của khách hàng. Do khách hàng chưa biết tới sản phẩm dịch vụ. Do khách hàng chưa nghe và sử dụng sản phẩm đó bao giờ.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    60    0    29-11-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.